Gå till innehåll

Ansvar hos Tillgänglighetsbiblioteket Celia

Collage av fem bilder. Celias gammal logotyp i mellan. Två personer vid bordet granskar läroböckerna Matikkaa pisteillä (Matte med punktskrift). Legoklossar, legopaket och två par barnhänder som monterar Lego Braille Bricks legon på underlag, vilka utvecklats för att stödja inlärning av punktskrift. Celias reklampåsar i kartonger på lagerhyllan. Havsstrand i Helsingfors på hösten och skräp som samlats in från stranden i förgrunden på fotot.

Statsförvaltningen har under de senaste åren börjat ägna särskild uppmärksamhet åt ansvarsarbete. Ansvarsperspektivet finns också starkt med i den strategi för offentlig förvaltning som upprättats under ledning av finansministeriet och Kommunförbundet. En central del av ansvarsarbetet är främjandet av FN:s mål för hållbar utveckling.

Celia är med och främjar hållbar utveckling och ansvar tillsammans med andra aktörer inom statsförvaltningen. Som grund för vårt ansvarsarbete har vi valt fyra av FN:s mål för hållbar utveckling, vilka passar Celias ansvarsområde på ett naturligt sätt och som kan integreras i vår dagliga verksamhet. Målen stöder också förverkligandet av Celias strategi. Målen är:

  • Bra utbildning
  • Minskad ojämlikhet
  • Klimatåtgärder
  • Samarbete och partnerskap

För dessa mål har vi valt delmål och byggt ett åtgärdsprogram med indikatorer. Åtgärdsprogrammet uppdateras regelbundet. I fortsättningen rapporterar vi årligen om hur arbetet fortskrider. Våra årliga ansvarsrapporter sammanställs på denna sida.

Även om ansvar alltid har varit en del av Celias verksamhet, är detta ett nytt tillvägagångssätt som utvecklas hela tiden. De åtgärder som vi vidtar för att främja hållbar utveckling är både små gärningar i vardagen och mer strategiska, strukturella val. Som organisation förbinder vi oss vid att granska vår egen verksamhet kritiskt hela tiden och att föra vårt arbete i en riktning som främjar målen för hållbar utveckling.

Ansvarsrapporter

Ansvarsrapport 2023
Ansvarsrapport 2022
Ansvarsrapport 2021