Gå till innehåll

Taktila böcker

Två barn sitter bredvid varandra och läser en taktil bok. Boken innehåller bilder av rymdskepp och gröna, virkade fingerdockor som föreställer rymdvarelser. Barnen har stoppat fingrarna i fingerdockorna.

Tillgänglighetsbiblioteket Celias samling av taktila böcker består av cirka 1 400 olika bilderböcker: första böcker, ramsor och dikter, sagor, berättelser, uppgiftsböcker och annan litteratur som stödjer barnets utveckling.

Taktila böcker är färgglada och tredimensionella bilderböcker som man kan känna på och som är tillverkade av olika material. Taktila böcker lämpar sig för barn med syn- och flerfunktionsnedsättning, autism eller intellektuell funktionsnedsättning samt för unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Första kontakten med punktskrift

Böcker kan användas för att öva finmotoriken, lära sig nya ord och begrepp och förbättra synskadade läsares beredskap att lära sig läsa punktskrift.

Taktila böcker innehåller också texten i punktskrift, antingen på den taktila bokens sidor eller som en separat bilaga. Det kan också finnas ljudinspelningar i samband med böckerna. Titta på en kort video som presenterar taktila böcker från Celia (på finska). Videon finns på Celias YouTube-konto.

Användarguide om användningen av taktila böcker

Här kan du ladda ner en användarguide för taktila böcker (pdf). I guiden finns råd och tips om läsning av taktila böcker med ett barn.
Taktila böcker skickas till närmaste postkontor. Postningen kostar ingenting för kunden. Lånetiden är sex veckor. Posttransporterna räknas med i lånetiden.

Börja låna taktila böcker

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller i undervisningssektorn kan gå till Celianet och anmäla en person som låntagare av taktila böcker genom att fylla i ett formulär. Daghem får låna taktila böcker när de registrerat sig som samfundskunder hos Celia. Om en skola vill låna taktila böcker kan skolan registrera sig som servicepartner hos Celia. Glöm inte att i fältet för ytterligare information meddela att du vill beställa taktila böcker.