Gå till innehåll

För dem som läser punktskrift

Händer som läser punktskrift i en spiralmapp. I bakgrunden finns en annan människa och reliefbildmaterial

Skönlitteratur, faktaböcker och läroböcker

I Tillgänglighetsbiblioteket Celias utbud finns skönlitteratur och faktaböcker i punktskrift för läsare i alla åldrar.

Med hjälp av Vi läser tillsammans-barnböckerna kan synskadade föräldrar eller mor- och farföräldrar läsa en bok tillsammans med barnet, eller så kan barn med synnedsättning själva studera bilderboken.

Läroböckerna i punktskrift och Luetus-läroböckerna är avsedda för skolan. Vi har läroböcker för alla utbildningsstadier med början i ABC-böcker. Skolan kan lämna ett anskaffningsförslag på läroböcker som saknas i urvalet.

Luetus-böcker är elektroniska böcker som endast innehåller text. De läses med punktskärm eller avlyssnas med syntetiskt tal på dator.

Material för att lära sig punktskrift och öva sig att läsa punktskrift

Taktila böcker utvecklar synskadade barns beredskap att lära sig att läsa punktskrift. Taktila böcker är färgglada och tredimensionella bilderböcker. De innehåller text och granna tredimensionella bilder som är tillverkade av olika material.

LEGO Braille Bricks-klossar är ett lekfullt sätt att lära ut punktskrift till barn som är blinda eller har nedsatt syn. Även seende elever kan delta i klassens aktiviteter med LEGO Braille Bricks.

AKL-materialet är avsett för vuxna och elever som vill studera punktskrift i individuell takt.

Med Jag läser-bilderböckerna kan barn öva på att läsa punktskrift och reliefer.

Material för vuxna som lär och övar sig att läsa punktskrift

På webbplatsen Pistekirjoitus.fi, som underhålls av Delegationen för punktskrift, finns publikationer (mestadels på finska) för vuxna som vill lära sig punktskrift.

Alkupiste och Lukemisen iloa är läroböcker i läsning av punktskrift för vuxna och unga.

Med hjälp av texter på punktskrift kan vuxna öva sig att läsa punktskrift.

Delegationen har också publicerat fördjupad information om bl.a. punktnoter, matematiska punktnotationer och fonetiska tecken i punktskrift.

Reliefbilder och reliefkartor

I läroböcker finns reliefbilder och reliefkartor tryckts på plast eller svällpapper. Färgerna och den väsentliga informationen i bilderna presenteras med ytmönster och -strukturer av olika slag.

De ämnesspecifika reliefbildsamlingarna kompletterar punktskrifts- och Luetus-böckerna. De är inte bundna till någon förläggares lärobok, utan är avsedda för allmänt bruk.

Nyhetsbrevet Känn på berättelsen

Tillgänglighetsbiblioteket Celia ger ut ett nyhetsbrev för dem som är intresserade av punktskriftsböcker, taktila böcker och Celias övriga taktila material. Nyhetsbrevet utkommer 2–4 gånger per år. Beställ nyhetsbrevet Känn på berättelsen och ta gärna också del av Celias övriga nyhetsbrev.