Gå till innehåll

Punktskriftsböcker

Händerna på ett barn som läser en punktskriftsbok i matematik.

Tillgänglighetsbiblioteket Celia erbjuder skönlitterära böcker och faktaböcker i punktskrift på finska, svenska och främmande språk samt läroböcker i punktskrift för den grundläggande utbildningen. Punktskriftsböckerna är avsedda för blinda och för personer med svår synnedsättning. Samlingen har cirka 5 000 punktskriftsböcker att låna.

I punktskriftsböcker läses innehållet i böckerna med punktskrift. Punktskrift tar mer plats än tryckt text och därför består en punktskriftsbok av flera punktskriftshäften. En boksida i storleken A4 har plats för 30 punkttecken per rad. Läroböcker med punktskrift kan också innehålla reliefbilder eller en separat bilaga med reliefbilder eller reliefkartor.

Det finns också material som lämpar sig för inlärning av punktskrift, Materialet är spiralbundet och har tryck endast på en sida.

Låna punktskriftsböcker

Punktskriftsböcker kan sökas och lånas i Celianet-tjänsten. Det är bra att logga in i Celianet redan innan man börjar söka böcker. Böcker kan sökas på Celianet med många olika sökkriterier.

Det är också möjligt att låna punktskriftsböcker genom att kontakta Celias kundtjänst.

Punktskriftsböckerna skrivs ut separat i samband med varje utlåning, dvs. varje låntagare får sitt eget exemplar av boken. Lånade punktskriftsböcker ska inte återlämnas. De kan läggas i pappersinsamlingen efter läsningen.

Skönlitterära böcker och faktaböcker skickas hem till kunden. Läroböcker skickas till närmaste postkontor. Postningen kostar ingenting för kunden.