Gå till innehåll

Punktskriftsböcker

Punktskriftsböcker

Beskrivning: I punktskriftsböcker läses innehållet i böckerna med punktskrift. Utöver punktskrift kan läroböcker med punktskrift innehålla reliefbilder eller så kan de ha en separat bilaga med reliefbilder eller reliefkartor.

För vem: Punktskriftsböckerna är avsedda för blinda och personer med svår synnedsättning.

Utbud: Antalet punktskriftsböcker som utlånas via Celianet uppgår till cirka 5 000. Antalet omfattar skön- och facklitteratur på finska, svenska och främmande språk. Antalet punktnoter är cirka 50. Dessutom ingår i utbudet de avgiftsbelagda läroböckerna med punktskrift i Celianet.

Användning: Punktskriftsböcker eller -noter som utlånas består av flera inbundna häften. I punktskriftsböcker för barn används spiralbindning. Utlånade punktskriftsböcker och -noter returneras inte, utan de lämnas till pappersinsamlingen efter användning.

Punktskriftsböcker består av flera band, som sänds till beställaren i förpackningar på sju band. Arbets- och uppgiftsbokband är ringpärmar, där sidorna kan lösgöras och i vilka man också kan införa egna svarsark.

I böcker för dem som håller på att lära sig punktskrift är mellanrummet mellan bokstäver och rader glest. Sådant glestryck används bland annat i böcker för första årskursen. I böcker för andra årskursen utskrivs texten med tätt mellanrum mellan bokstäver och med glest mellanrum mellan rader. I vanlig punktskrift är mellanrummet mellan både bokstäver och rader tätt.

Övrigt: Punktskriftsböcker och -noter som utgått ur Celias samlingar kan lånas direkt från Lagerbiblioteket i Kuopio, Växel: 0294 117 600, Fjärrlån: 0294 117 680, E-post: ill.varastok(at)nrl.fi