Gå till innehåll

Börja samarbeta med Tillgänglighetsbiblioteket Celia

Tre personer på ett bibliotek. En av dem sitter i en fåtölj och lyssnar på en bok från Tillgänglighetsbiblioteket Celia med hörlurar. De andra två står bakom stolen.

Bibliotek och skolor registrerar personer med läsnedsättning som kunder hos Tillgänglighetsbiblioteket Celia. Uppskattningsvis fem procent av alla som bor i Finland har en allvarlig nedsättning som gör det svårare att läsa. De kan inte använda samlingarna på de offentliga biblioteken på vanligt sätt, kanske med undantag av talböcker eller böcker med stor text. Elever och studerande med läsnedsättning har rätt att få sina läroböcker i tillgängligt format.

Bibliotek

Anslut ditt bibliotek som servicepartner till Celia med ett webbformulär, och erbjud tillgänglig litteratur via ditt bibliotek till kunder som behöver det. Varje bibliotek kan göra ett eget avtal med Celia: huvudbiblioteket, filialbiblioteken och de övriga enheterna. Celias tjänster är avgiftsfria för både biblioteken och kunderna.

Biblioteket kan också upprätta en samling av CD-talböcker från Celia för utlåning till bibliotekets kunder.

Biblioteken registrerar kunder i Celias talbokstjänst. Läs mer ingående instruktioner om registreringen i Celianet.

Biblioteken informerar om Celias tjänster i sina områden, till exempel genom att berätta för sina kunder om Celias tjänster och dela ut broschyrer vid olika evenemang. Biblioteken kan beställa Celias broschyrer avgiftsfritt.

Nyhetsbrevet Läsinspiration riktar sig särskilt till dem som arbetar på allmänna bibliotek och fängelsebibliotek. Nyhetsbrevet ger nyttig information, boktips och intressanta perspektiv som främjar läsning! Beställ nyhetsbrevet Läsinspiration och ta gärna också del av Celias övriga nyhetsbrev.

Skolor

Anslut er skola som servicepartner till Tillgänglighetsbiblioteket Celia med ett webbformulär. Samtidigt kan du meddela vilka lärare som behöver koder för att utföra registrering av elever.

Kom överens internt om vem som ska vara kontaktperson för din skola i fråga om avtalet som ingås med Celia. Kontaktpersonen kan till exempel vara en lärare eller skolans rektor. Skolbiblioteket kan också registrera kunder.

Böckerna från Celia är en form av intensifierat eller särskilt stöd. Läraren är oftast den rätta personen att registrera elever i tjänsten.

Den registrerade ska vara expert på elevernas behov av stöd. Det är viktigt att den som registrerar elever vid behov kan vägleda eleverna i användningen av talböcker.

Nyhetsbrevet Lässtöd ger professionella inom utbildning och bibliotekspersonal i skolor, läroanstalter och högskolor mångsidiga tips om Celias bokutbud och aktuell information som stöd för läsningen! Prenumerera på Lässtöd och ta gärna också del av Celias övriga nyhetsbrev.

Högskolebibliotek

Anslut ert högskolebibliotek som servicepartner till Celia med ett webbformulär. Högskolebiblioteket kan betjäna studerande som har läsnedsättning med talböcker som Celia producerar.

Högskolebiblioteket ger studerande vägledning om att låna och lyssna på böcker, samt om tillgängligheten av bibliotekets eget e-material.
Nyhetsbrevet Lässtöd betjänar yrkesutbildade personer inom undervisningssektorn och bibliotekspersonal i högskolorna. Prenumerera på Lässtöd och ta gärna också del av Celias övriga nyhetsbrev.

Övriga servicepartner

Förutom bibliotek och skolor kan också många andra samfund bli partner som registrerar kunder hos Celia. Bland annat centralsjukhus, Synskadades förbunds regionala föreningar och vissa sammanslutningar som arbetar med läs-, skriv- och inlärningssvårigheter har rätt att registrera kunder.

Anslut ditt samfund som registreringspartner hos Celia med ett webbformulär. Efter att samfundet blivit registreringspartner, kan representanter för samfundet själva registrera sina egna kunder som användare av Celias tjänster. Observera att detta formulär inte gäller för daghem eller vårdgemenskaper.

Om en sammanslutning inte har anslutit sig till Celia som registrerande partner, kan en enskild expert inom hälso- och sjukvården vid sammanslutningen registrera en person med läsnedsättning som kund hos Celia genom att fylla i anmälningsformuläret.

Ansökan om utbildarkonto

Personer som arbetar med personer med läsnedsättning kan få ett utbildarkonto för användning av webbtjänsten Celianet och applikationen Pratsam Reader.

Utbildarkontot är avsett att användas för handledning och utbildning i användningen av Celias webbtjänster. Utbildarkontot kan också användas för att lyssna på talböcker i grupp med personer med läs- och skrivsvårigheter.

Till exempel en lärare, rehabiliteringshandledare, ergoterapeut, bibliotekarie, logoped, regionsekreterare eller IT-utbildare kan få ett utbildarkonto. Utbildarkontot är personligt och det är strängt förbjudet att använda det för andra ändamål.

Ansökan om utbildarkonto görs med ett webbformulär.