Gå till innehåll

Låna från de andra nordiska länderna

Låna talböcker från de andra nordiska länderna

Användare av Tillgänglighetsbiblioteket Celias tjänster kan också låna talböcker från biblioteken för personer med läsnedsättning i andra nordiska länder.

Du kan bli kund hos Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek (NLB) i Norge eller hos biblioteket Nota i Danmark genom att kontakta dem direkt.

Studera bibliotekens urval i deras webbtjänster. Efter att du blivit kund hos biblioteken kan du låna böcker via deras webbplatser.

Det svenska biblioteket MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) lånar inte ut talböcker direkt till privatpersoner. Det är dock möjligt att låna böcker från MTM via Celia. Kontakta Celias kundtjänst. Kursböcker för högskolor förmedlas inte direkt utan tas fram som en del av Celias egen samling vid behov. Produktionstiden för kursböcker är tre månader.