Gå till innehåll

Delegationen för punktskrift

Delegationen för punktskrift – sakkunnigorgan för punktskrift

Punktskriftsdelegationens uppgift är att fungera som sakkunnigorgan i fråga om punktskrift och studiematerial för personer med synnedsättning. Delegationen verkar i anslutning till Tillgänglighetsbiblioteket Celia och Celia utnämner delegationens medlemmar för högst fyra år i taget. Mer information på finska: Pistekirjoitus.fi.