Gå till innehåll

I skolan

Ett barn sitter vid ett bord och känner på en reliefbild som föreställer en djur. Bilden finns i en mapp på bordet. På bordet finns ytterligare en mapp och skolmaterial.

Det är möjligt att bli kund hos Tillgänglighetsbiblioteket Celia i skolan. De avgiftsfria böckerna från Celia är en form av intensifierat och särskilt stöd till elever som har någon form av läsnedsättning. Eleven behöver inte ha ett skriftlig intyg om läsnedsättning för att få låna böcker.

Alla elever som använder Celias böcker behöver personliga koder för att kunna använda tjänsten. Eleven får koderna när hen registreras som användare i tjänsten.

Eftersom talböcker från Celia är en form av intensifierat eller särskilt stöd är en specialpedagog oftast den rätta personen att registrera elever i tjänsten. Vissa skolbibliotek registrerar också kunder.

Registrering av ett barn som inte fyllt 15 år som kund i Celias talbokstjänster förutsätter vårdnadshavarens samtycke. Vårdnadshavaren ansvarar också för att Celias böcker används i enlighet med användningsreglerna.

Från Celia får du

  • punktskrifts- och e-läroböcker för synskadade elever och studerande
  • ett litet urval talböcker för alla elever och studerande som har en läsnedsättning
  • ett mångsidigt urval skönlitteratur och faktaböcker som talböcker för alla som har en läsnedsättning.

Läroböcker för alla utbildningsstadier.