Gå till innehåll

Elektroniska böcker

Elektroniska böcker

Beskrivning: Celias elektroniska böcker innehåller text och eventuella bilder men inte ljud.

För vem: Elektroniska böcker lämpar sig för alla med läsnedsättning.

Utbud: Skön- och facklitteratur kan lånas som elektroniska böcker.

Användning: Elektroniska böcker läses genom syntetiskt tal (boken innehåller inte ljud) eller genom att förstora texten i boken. Elektroniska böcker kan endast lånas genom att ladda ned dem genom Celianet.