Gå till innehåll

Reliefbilder och reliefkartor

Reliefbilder och -kartor

Beskrivning: Reliefbilder är bilder och kartor som tryckts på plast eller svällpapper, där bildernas färger och annan väsentlig information presenteras med olika texturer.

För vem: Reliefbilder och kartor är avsedda för synskadade skolelever och studerande som behärskar punktskrift.

Utbud: Till punktskriftsböcker och elektroniska Luetus-böcker kan separat beställas bilagor med reliefbilder som stödjer dem. Dessa produceras för olika läroämnen oavsett årsklass. I vissa punktskriftsböcker, exempelvis läroböcker i matematik, utgör reliefbilder en del av punktskriftsboken.

Dessutom ingår i Celias utbud ämnesspecifika reliefbildsamlingar, som inte är bundna till någon förläggares lärobok, utan de är avsedda för allmänt bruk. Ämnesspecifika reliefbildsamlingar inom biologi, geografi och historia finns för närvarande tillgängliga för högstadiet i grundskolan (klasser 7–9). Ämnesspecifika reliefbildsamlingar för lärare och assistenter innehåller pedagogiska tips i anslutning till användning av reliefbilder samt reliefbilderna och nyckelsidorna som tryckt text.