Gå till innehåll

Böcker och material

Celias böcker

Celia framställer årligen cirka 2 000 böcker i ett tillgängligt format: som talböcker, elektroniska böcker och i punktskrift. Utbudet omfattar sammanlagt över 50 000 olika böcker varav största delen är talböcker. Circa 12 600 av böcker är svenskspråkiga.

Bland Celias böcker finns skön- oc facklitteratur för varje smak – gamla klassiker och populära nyheter samt allt däremellan. Dessutom innehåller utbudet läroböcker för grundskolan, andra stadiet och högskolan.

Celias böcker får användas av alla som har läsnedsättning dvs. har svårt att läsa en vanlig text. Orsaken kan vara till exempel dyslexi eller svag syn. Man registrerar sig som användare av Celias talbokstjänst på sitt bibliotek.