Gå till innehåll

På biblioteket

Ett barn sitter i biblioteket och tittar på en surfplatta och lyssnar på en talbok med hörlurar. I bakgrunden syns bokhyllor och bokvagnar.

Det är möjligt att bli kund hos Tillgänglighetsbiblioteket Celia på biblioteket. Fråga på ditt bibliotek hur de har ordnat registreringen: om du behöver boka tid e.d. Du får koderna för inloggning i tjänsten per e-post omedelbart efter registreringen.

Studerande med läsnedsättning kan bli kunder hos Celia på högskolebiblioteket. Ett högskolebibliotek kan registrera studerande som kunder hos Celia, men också andra kunder som har läsnedsättning och som besöker biblioteket.

Den som registrerar sig som användare i Tillgänglighetsbiblioteket Celias talbokstjänst på ett bibliotek behöver inte visa upp ett intyg om läsnedsättning. Ärendet behandlas muntligt i samband med registreringen.

När ett minderårigt barn registreras på ett bibliotek ska vårdnadshavaren vara närvarande. Då behövs inte ett tillståndsformulär. Vårdnadshavaren kan också registrera sitt barn utan att barnet är med på biblioteksbesöket.