Gå till innehåll

Tjänster

Celias tjänster

Två personer lyssnar på en talbok.

Celias tjänster kan användas enbart av personer som har svårt att läsa tryckt text på grund av funktionshinder, sjukdom eller annan läsnedsättning. Celias tjänster passar även organisationer som arbetar med personer som har rätt att använda tjänsterna, som exempelvis förskolor, skolor och servicehus för äldre.

Användning av talböcker som finns till utlåning

• Registrera dig som användare av Celias böcker på ditt bibliotek.

Användning av taktilböcker och punktskriftsböcker

  • Om du vill låna taktilböcker ber du din rehabiliteringshandledare eller annan person som arbetar inom sjukvården att anmäla dig direkt som kund hos Celia.
  • Om du vill låna punktskriftsböcker, skicka dina kontaktuppgifter till Celia tjanster@celia.fi, även om du redan är registrerad vid biblioteket som användare av Celias tjänster.

Användning av läromedelstjänster

• De läroböcker för grundskolan, gymnasiet och yrkesutbildningen som Celia producerar är avgiftsfria och finns i den samma webbtjänsten Celianet, där också Celias övriga böcker finns.
• Högskolestuderande får sina böcker gratis via högskolebiblioteket. Här hittar du ytterligare information för högskolestuderande.