Gå till innehåll

Tjänster

Celias tjänster för alla som har svårt att läsa

Två personer lyssnar på en talbok.

Har du läs- och skrivsvårigheter eller är det svårt för dig att läsa en bok, till exempel på grund av koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter, nedsatt syn eller läsnedsättning som beror på funktionsnedsättning eller sjukdom? Problem som har samband med minnet eller den psykiska hälsan kan också göra det betydligt svårare för personer att läsa vanliga tryckta böcker. Tillgänglighetsbiblioteket Celias tjänster är avsedda för alla som har någon form av läsnedsättning.

Det kostar ingenting att använda Celias böcker.

Du kan låna böcker i webbtjänsten Celianet och lyssna på talböcker med telefon, surfplatta eller dator. Koderna som du behöver för att låna och lyssna får du på biblioteket eller i skolan. Om du inte kan använda webbtjänsten, be att få talböcker från Celia som CD-skivor. Daghem och fängelser kan bli samfundskunder och erbjuda sina kunder som har läsnedsättning Tillgänglighetsbiblioteket Celias tjänster.

Förutom talböcker producerar och lånar Celia bland annat böcker i punktskrift och taktila böcker. Vi ger också vägledning i tillgänglig publicering.

Celias nyhetsbrev innehåller aktuell information och mångsidiga lästips för läsare i alla åldrar. Nyhetsbreven betjänar såväl personkunder som samfund på både finska och svenska. Se vårt utbud av nyhetsbrev och välj ett som intresserar dig!