Gå till innehåll

Andra servicepartner

Anmälan för Celia - registrerande sammanslutningar

  • Kontaktpersonens uppgifter

    Kontaktpersonen undertecknar avtalet. Om kontaktpersonen samtidigt är registrerare ska personen anmälas på nytt under Registrerare.
  • Registrerarens uppgifter

    Sammanslutningen har rätt att registrera personer med läsnedsättning som kunder hos Celia. Ange i fältet här nedanför namnet på och e-postadressen till den person eller de personer som i din sammanslutning sköter Celia-registreringar. De får personliga användarkoder i sin e-post.
  • Celias nyhetsbrev

  • Du kan också prenumerera på nyhetsbrev från Celia. Du hanterar själv din prenumeration på nyhetsbreven. Beställ nyhetsbrev
  • Underskrift