Gå till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen Celia.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.celia.fi och har upprättats 11.9.2020. Vi har själva granskat tjänstens tillgänglighet. Denna utlåtande reviderades senast den 3 mars 2023.

Tillgänglighetsstatus för tjänsten

Den här webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven delvis.

Icke-tillgängligt innehåll

Vi kommer att rätta till de konstaterade bristerna före slutet av 2023.

Följande innehåll uppfyller ännu inte kraven

Hanterbarhet: Länknamnet är inte tydligt och inget varnar för att länken öppnar ett nytt fönster

Tillgänglighetsbrister i innehållet:
Webbplatsen innehåller länkar som leder till en pdf-fil, men det här framgår inte tydligt av länkens namn.

Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls:
2.4.4 Länkens syfte (i sammanhanget)

Begriplighet: Det finns brister i språkmarkeringarna

Tillgänglighetsbrister i innehållet:
De svenska sidorna innehåller finskspråkiga avsnitt som saknar språkmarkering. Även på de finska sidorna finns avsnitt med text på främmande språk som saknar språkmarkering.

På webbplatsen finns ett arkiv med nyhetsbrev där breven saknar språkmarkeringar.

Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls:
3.1.2 Språk för del av sida

Omfattas inte av lagstiftningen

Webbplatsen innehåller pdf- och Word-filer som publicerats före 23.9.2018 och som inte uppfyller alla tillgänglighetskriterier.

Det finns videor på Celias Youtube-kanal som släpptes före 23.9.2020. Alla videor har inte undertexter eller beskrivande tolkning.

Celias Facebook-, Twitter- och Instagramkonton har också innehåll som publicerats före 23.9.2020 som inte uppfyller kraven i lagstiftningen: bilder som saknar alternativa bildbeskrivningar eller videor utan undertexter eller beskrivande tolkning.

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår tjänst?

Vänligen ge oss respons om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen. Vi lovar att svara på responsen inom 14 dagar. Vi tar i första hand emot respons per e-post: [email protected]. Om du inte har möjlighet att skicka din respons per e-post kan du ringa Celias kundtjänst: 0295 333 060 (mån–tor kl. 9–11, fre stängt).

Tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Ämbetsverkets webbplats innehåller anvisningar om hur man lämnar in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
[email protected]
telefonnummer (växel) 0295 016 000