Gå till innehåll

Om Celia

Celia i ett nötskal

_MG_7501

Vad?

Celia är ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering, som stöder allas likvärdiga möjligheter för att läsa och lära sig. Celia producerar och förmedlar litteratur i tillgängliga format, bl.a. talböcker och punktskriftsböcker, tillsammans med bibliotek och förlag. Celia tillhör undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

Till vem?

Celias böcker får användas av alla som har svårt att läsa vanliga böcker på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller motsvarande. Användarna kan ansluta sig till Celias avgiftsfria talbokstjänst på biblioteket. Läs mer om talbokstjänsten och om hur man går med i tjänsten.

Vad?

Användare kan låna skön- och faktalitteratur från Celia helt avgiftsfritt. Celia producerar skön- och faktalitteratur i tillgänglig form, bl.a. som tal- och punktskriftsböcker. Produktionen omfattar cirka 30 procent av all skön- och faktalitteratur som ges ut i Finland varje år. För närvarande omfattar sortimentet cirka 40 000 olika talböcker, som man kan lyssna på direkt på webben.

Utöver skön- och faktalitteratur producerar Celia också avgiftsfritt läroböcker i tillgänglig form för grundskolan, gymnasiet och yrkesstudier och kurslitteratur för högskolorna.