Gå till innehåll

Vill du framställa taktila böcker?

Vill du framställa taktila böcker?

Taktila böcker är bilderböcker som innehåller granna bilder som läsaren kan känna på med fingrarna. Bland annat barn med synnedsättning och flerfunktionsnedsättning läser taktila böcker. Tillgänglighetsbiblioteket Celias urval omfattar cirka 1 400 taktila böcker. Samlingen kompletteras genom donationer och taktila böcker som framställs i anslutning till studier.

Alla som gillar taktila böcker kan framställa och donera taktila bilderböcker till Celia!

Det är viktigt att urvalet av böcker utvecklas genom att introducera ämnen och nytt innehåll som dagens barn gillar. Med stöd av respons som vi fått har vi samlat en önskelista om ämnen (Word-dokument, på finska) som barn vill läsa om i taktila böcker.

Stöd för att framställa en taktil bok

Den vidstående guiden (på finska, svenska och engelska) innehåller nyttiga instruktioner om hur man tillverkar en taktil bok.

Titta på en kort video som presenterar taktila böcker från Celia (på finska). Videon finns på Celias YouTube-konto.

Du kan också titta på instruktionsvideor om taktila böcker (på finska):

Den som tillverkar en taktil bok kan ansöka om statligt understöd

Om du håller på att tillverka en taktil bilderbok kan du ansöka om statligt understöd för lättläst litteratur. Arbetsgruppen för lättläst litteratur vid Selkokeskus fattar beslut om beviljande av understödet utifrån bokplanen och manuskriptet. En förutsättning för att understödet ska beviljas är en bokplan som godkänts av Tillgänglighetsbiblioteket Celia. Den som ansöker om statligt understöd presentera sin plan för Celia i god tid innan ansökningstiden för statligt understöd går ut. Celia lämnar sitt eget utlåtande om planen till arbetsgruppen för lättläst litteratur. Samtidigt förbinder sig den som ansöker om statligt understöd att redigera boken i enlighet med Celias instruktioner.

Ansökningstiden för det följande ansökningsförfarandet för statligt understöd för lättläst litteratur vid Selkokeskus går ut 31.1.2024. Bokplaner som deltar i ansökningsförfarandet ska vara Celia tillhanda senast 5.1.2024 kl. 15.

Obs! Ansökningarna skickas via Selkokeskus elektroniska informationssystem (på finska) för understöd. Statligt understöd för lättläst litteratur kan sökas en gång per år. Författaren till ett manuskript kan ansöka separat om ett författarstipendium. Information om de övriga statliga understöden för lättläst litteratur finns på Selkokeskus webbplats (på finska).

Ytterligare information: specialbiblioteksfunktionär Satu Jokinen, tfn +358 295 333 061, [email protected]