Gå till innehåll

För studerande

Tre personer sitter i en skatepark som dekorerats med graffiti. En av dem lyssnar på en talbok med hörlurar, en annan lutar sig mot hen, den tredje tittar på sin telefon som hen håller i handen.

Alla kunder på Tillgänglighetsbiblioteket Celia kan låna tillgängliga kursböcker från Celianet. Om du har läsnedsättning och studerar vid en yrkeshögskola eller ett universitet i Finland kan du lämna ett förslag på anskaffning av en ny kursbok i Celias samling.

Anmäl dig på biblioteket i din egen högskola

Anslut dig till Celias talbokstjänst på biblioteket i din egen högskola. Högskolebiblioteket ger dig koderna till Celias tjänst.

Högskolebiblioteket kan också ge dig råd om utlåningen och avlyssningen av böcker och användningen av utrustning. Biblioteket hjälper dig också att göra anskaffningsförslag på kursböcker som inte finns färdigt på Celia eller som inte finns i tillgängligt format på annat håll, till exempel som e-bok som är tillgänglig med hjälp av olika hjälpmedel för att lyssna och läsa.

Tillgängliga kursböcker

Celia producerar högskolematerial till sitt eget urval, om boken inte finns att få i tillgänglig form på något annat håll.

Produktionstiden för böcker är 3 månader (snabbare schema för produktion av förhandsmaterial för urvalsprov).

Största delen av Celias böcker för högskolestudier är DaisyTrio-böcker som innehåller bokens text i tryck och bokens innehåll inläst med maskinröst.

För synskadade studerande finns också punktskriftsböcker och elektroniska Luetus-böcker.

Tänk på det här innan du lämnar ett anskaffningsförslag

  1. Kontrollera först om den önskade boken finns i tillgängligt format i samlingen på biblioteket i din egen högskola eller i Celianet. Om boken redan är i produktion eller i Celias urval kan du reservera eller låna boken i Celianet.
  2. Boken kan också finnas i ett tillgängligt format på annat håll, till exempel som en e-bok som man kan lyssna på med olika hjälpmedel.
  3. Anskaffningsförslag på böcker till högskolor kan göras året om. De som söker till högskolor i den gemensamma ansökan ska beställa förhandsmaterial till urvalsprovet senast på slutdatumet för den gemensamma ansökan.

Mer information: