Gå till innehåll

Luetus-böcker

Luetus-böcker

Beskrivning: Luetus-böcker är elektroniska böcker som endast innehåller text och som avlyssnas genom datorns syntetiska tal eller läses genom punktskärmar.

För vem: Luetus-böcker är avsedda för synskadade.

Utbud: Luetus-böcker finns tillgängliga som  läroböcker. Utöver som textläroböcker fnns Luetus-böcker som arbetsböcker, i vilka man kan göra anteckningar och skriva svar. Luetus-böcker som språkböcker innehåller inte fonetiska tecken.

Användning: För att använda Luetus-böcker behöver datorn programmet Luetus, som har utvecklats av Synskadades Centralförbund och fungerar i Windows-datorer. Programmet fås genom Synskadades Centralförbund, info(at)thp.nkl.fi.

Övrigt: På frågor i anslutning till programmet Luetus svarar datahanteringstjänsten vid Synskadades Centralförbund, (09) 3960 4023, info(at)thp.nkl.fi