Gå till innehåll

Fakturering

Tillgänglighetsbiblioteket Celia tar liksom statens övriga ämbetsverk endast emot nätfakturor. Celia begär fakturor som nätfakturor via Posti Messaging Oy, en statlig nätfakturaoperatör.

Ytterligare information om obligatoriska krav för statliga fakturor finns på Statskontorets sida om nätfakturering.

Celias information om nätfakturering

 • E-fakturaadress/EDI-kod: 003702458728004
 • Förmedlare: Posti Messaging Oy
 • Förmedlarens operatörskod: FI28768767
 • Peppol-ID: 0216:003702458728004
 • FO-nummer: 0245872-8
 • Momskod: FI02458728

Faktureringsanvisningar

Tillgänglighetsbiblioteket Celia tar inte emot pappersfakturor eller en faktura som skickats som bilaga till e-postmeddelande, t.ex. i PDF-format. Man kan inte skicka och staten skickar inte fakturor som bilaga till e-postmeddelande. Staten tar endast emot fakturor enligt Europanormen.

Om leverantören inte har tillgång till program för ekonomiförvaltning som stöder nätfakturering kan leverantören använda leverantörsportalen Handi eller tjänsten Peppol Portal för att skicka e-fakturan.

Om du ännu inte har tillgång till Handi-portalen och vill skicka en faktura via den, kontakta Tillgänglighetsbiblioteket Celias förvaltning via e-post: [email protected]. Celia skickar dig en kallelse till portalen.

Fakturan ska innehålla tillräcklig och korrekt information, så att behandlingen av fakturan kan automatiseras. Fakturan ska innehålla:

 • referens: beställningsnummer, avtalsnummer, kostnadsställe, projekt
 • beställande enhet/avdelning och beställarens namn, beställningsdatum, leveransdatum för beställningen
 • leverantörens namn, FO-nummer och bankuppgifter samt kontaktpersonens namn
 • produktens namn i beställningen, mängd (antal e.d.), enhetspris, totalpris
 • Momsbelopp och -sats (belopp och %).

21 dagars betalningsvillkor ska användas i fakturan. Celia följer Statskontorets bestämmelse om efterlevnad av betalningsvillkor för statliga inköpsfakturor (VK/1626/00.00.01.06.00/2020).

Utomstående mottagare av arvoden

Celia använder tjänsten eArvode vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet för utomstående mottagare av arbetsersättningar och resekostnader. Via tjänsten kan statens utomstående arvodesmottagare och resenärer fakturera det uppdragsgivande statliga ämbetsverket för avtalade arvoden samt utgifter och resekostnader.

Arvodesmottagaren fyller i en elektronisk arvodes- och/eller reseblankett genom identifiering via Suomi.fi. Därefter går blanketten via verifiering och godkännande i Celia till betalning. Betalningsdagar för godkända fakturor är onsdag och fredag. Identifieringen i tjänsten fungerar med certifikatkort, mobilcertifikat eller nätbankskoder.

Logga in på blanketten eArvode och resor.

Du får närmare anvisningar om användning av tjänsten per e-post av den person på Celia som har beställt arbetet av dig.

Obs! Utomstående mottagare av arvode lämnar från och med 1.2.2024 ett skattekort i eArvode-tjänsten, som endast är avsett för betalning av arvoden eller arbetsersättningar. Skattekort för lön duger inte längre för betalning av arvoden.

Mer information

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Sami Nokelainen, [email protected], +358 295 333 085