Skip to content

Fakturering

Fakturering i Celia

Precis som statens övriga ämbetsverk och inrättningar tar Celia emot endast nätfakturor. Se bifogade anvisningar för statens avgiftsfria tjänst för nätfakturering. Tjänsten kan användas av företag som saknar ekonomiprogram som har nätfaktureringsmöjlighet.

Vår e-fakturaadress är:

E-fakturaadress/EDI-kod: 003702458728004
Förmedlarkod (Opus Capita Solutions): E204503
FO-nummer: FI 0245872-8
Momskod FI02458728