Gå till innehåll

För vårdsektorn

En person sitter ute i trädgården med en kaffekopp i handen och lyssnar på en talbok med hörlurar.

Böcker och material från Tillgänglighetsbiblioteket Celia kan användas av alla som det är svårt eller omöjligt för att läsa på grund av läsnedsättning som orsakas till exempel av dyslexi, funktionsnedsättning eller sjukdom. Det finns många orsaker till läsnedsättning.

Vårdsamfundet kan lyssna på Celias böcker på två sätt.

De boende i samfundet kan lyssna på Celias talböcker i grupp, om en eller flera anställda i samfundet skaffar ett utbildarkonto för Celias tjänster. Utbildarkontot är personligt. Koderna får inte överlåtas till en annan anställd. Mer information om utbildarkontot och ansökningsblankett finns på Celianet.

Personer med läsnedsättning som bor i servicehus eller andra serviceenheter kan också bli personkunder hos Tillgänglighetsbiblioteket Celia på biblioteket och låna tillgängliga talböcker. De får låna böcker avgiftsfritt.

Samfundet kan komma överens med biblioteket om hur den boende blir kund hos Celia. De som vill bli kunder och deras kontaktpersoner har olika alternativ till sitt förfogande. Kundrelationen kan inledas i samband med ett besök på biblioteket, genom att lämna in en fullmakt (pdf) eller till exempel via telefon.

Kontaktpersonen kan till exempel vara en anhörig, assistent eller anställd på ett vårdhem.

Kunden läser böcker via webben eller som CD-talböcker. När en person anslutits som kund hos Celia kan också anhöriga låna böcker åt hen. De lånade böckerna ska inte återlämnas till Celia.

I avsnittet Anvisningar och stöd i webbtjänsten Celianet finns hjälp och tips om hur du lyssnar på talböcker med surfplatta eller dator. För CD-lyssning kan personalen på vårdhemmet ansöka om en Daisy-spelare för en klient från Synskadades förbund.