Gå till innehåll

För vårdsektorn

En person sitter ute i trädgården med en kaffekopp i handen och lyssnar på en talbok med hörlurar.

Personer med läsnedsättning som bor i serviceboenden eller andra serviceenheter kan bli kunder hos Tillgänglighetsbiblioteket Celia och låna tillgängliga talböcker. De får låna böcker avgiftsfritt.

Böcker och material från Tillgänglighetsbiblioteket Celia kan användas av alla för vilka det är svårt eller omöjligt att läsa till följd av läsnedsättning som orsakas till exempel av dyslexi, funktionsnedsättning eller sjukdom. Det finns många orsaker till läsnedsättning.

Registrering som kund hos Celia sker på biblioteket. Om personen inte kan ta sig till biblioteket själv till exempel på grund av nedsatt rörlighet, kan han eller hon befullmäktiga (pdf) en kontaktperson att ansluta hen som kund på biblioteket. Kontaktpersonen kan till exempel vara en anhörig, en assistent eller en anställd på ett äldreboende.

Kunden läser böcker via webben eller som CD-talböcker. När en person anslutits som kund hos Celia kan också anhöriga låna böcker åt hen. De lånade böckerna ska inte återlämnas till Celia.

I avsnittet Anvisningar och stöd i webbtjänsten Celianet finns hjälp och tips om hur du lyssnar på talböcker med surfplatta eller dator. För CD-lyssning kan personalen på vårdhemmet ansöka om en Daisy-spelare för en klient från Synskadades förbund.