Gå till innehåll

Talböcker

Talböcker

Beskrivning: Celias talböcker är digitala ljudinspelningar som inlästs med människoröst. Du kan avlyssna boken och bläddra i dess innehåll med ett datorprogram samt med länkarna och strukturen i boken.

För vem: Talböckerna lämpar sig för nästan alla dem, för vilka det är svårt att läsa en vanlig tryckt bok. Läsning av en tryckt bok kan vara besvärligt för personer med t.ex. läs- och skrivsvårigheter, synskada eller försvagad syn, utvecklingsstörning, CP-skada eller muskelsjukdom.

Utbud: I nättjänsten Celianet finns över 40 000 talböcker. Bland utbudet av böcker som kan lånas finns bland annat romaner, biografier, facklitteratur, läroböcker samt litteratur för barn och ungdom. Böcker finns också på svenska och främmande språk samt cirka 140 lättlästa talböcker, där språket och innehållet i boken har gjorts lättförståeligt.

Användning: Talböcker kan avlyssnas med mobila enheter via appen Pratsam Reader eller direkt på webbsidan Celianet som strömmande läsning.

Övrigt: Anvisningar för lyssning