Skip to content

Utbildningsprislista

Utbildnings-, konsult- och sakkunnigtjänster

Denna prislista gäller avgiftsbelagda utbildningar och sakkunnigtjänster som beställts från Celia. Celias talbokstjänst är avgiftsfri för användarna.

Frågor och beställningar kan skickas till vår kundtjänst (tjanster@celia.fi). Du kan också kontakta vår personal direkt: fornamn.efternamn@celia.fi.

Prislista

Utbildningstjänster

Beställningsutbildning

1 711,20 € per dag

Föreläsning

242,42 € för varje begynnande timme

Resekostnader för utbildningar som ordnas utanför huvudstadsregionen debiteras separat. Beställaren ansvarar för att ordna med utbildningslokalerna.

För avbokningar som inte har meddelats en vecka före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid uteblivande utan meddelande eller godtagbar orsak debiteras hela kursavgiften.

Konsulttjänster

Konsulttjänst

99,82 € för varje begynnande timme

Krävande konsulttjänst

172,55 € för varje begynnande timme

Allmänna utredningar

49,91 € för varje begynnande halv timme

Resekostnader för beställningsutbildningar och konsulttjänster debiteras separat. Ett separat avtal ska alltid ingås om beställningsutbildning och konsulttjänster.

Vår prissättning bygger på utbildnings- och kulturministeriets förordning om Celia. Priserna meddelas inkl. moms (24 %). På alla affärsekonomiska prestationer tillkommer vid faktureringen en expeditionsavgift om 16,10 € per faktureringspost.