Gå till innehåll

Utbildningsprislista

Utbildnings- och sakkunnigtjänster

Denna sida ger information om avgiftsbelagd tillgänglighetsutbildning och experttjänster som kan beställas från Tillgänglighetsbiblioteket Celia. Celias bibliotekstjänster är avgiftsfria för användarna. Tillhandahållandet av avgiftsbelagda tjänster grundas på undervisnings- och kulturministeriets förordning om Tillgänglighetsbiblioteket Celia.

Förfrågningar och offertbegäran som gäller utbildning och experttjänster kan skickas till adressen [email protected].

Celias beställningsutbildningar riktas huvudsakligen till aktörer som omfattas av lagen om digitala tjänster, särskilt den offentliga sektorn, utgivare och förlag.

Celia ger utbildning om bland annat tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster, tillgänglighet i webbinnehåll såsom bilder och texter samt tillgänglighet i handlingar och kontorsprogram. Dessutom erbjuder Celia utbildning och rådgivning för att säkerställa tillgängligheten i publikationer och e-böcker.

Celias tjänsteutbud omfattar inte tillgänglighetsauditering av webbtjänster, användartester, teknisk utveckling av webbtjänster eller rådgivning om ljud- och videoproduktion.

Prislista

Utbildning eller föreläsning på beställning

Utbildning med tillgänglighetstema, antingen som närutbildning eller på distans, pris 456 €/h. Minsta fakturering är 30 min.

Utbildningen bygger dels på färdigt material, men omfattar även förhandsarbete där kundens eget material anpassas för föreläsningen och används som exempel.

Beställaren kan enligt avtal ta en inspelning av utbildningen för internt bruk i organisationen utan separat avgift. Celia gör inga inspelningar av utbildningar på beställning.

Verkstäder

Celia erbjuder också verkstäder med temat tillgänglighet, till exempel om säkerställande av tillgänglighet i handlingar. Verkstäderna är praktiska och beställarens eget material kan utnyttjas i övningarna. Verkstäderna kräver vanligen att deltagarna använder en egen dator och egna kontorsprogram.

Verkstad, en dag (5–6 t), pris 1 825 €.

Verkstad, en halv dag (2–3 t), pris 913 €.

Förberedelserna för verkstaden ingår i priset. Högst 40 personer kan delta i verkstaden. Verkstäderna ordnas endast som närutbildningar, inte på distans.

Praktiska arrangemang för utbildningar

Beställaren ansvarar för att ordna ett lämpligt utrymme eller en digital kanal för utbildningen. Vid utbildningar och verkstäder som ordnas utanför huvudstadsregionen debiterar vi kunden separat för resekostnader. Vid avbokningar som inte meddelas senast en vecka innan utbildningen börjar debiterar vi 50 % av priset.

Utvärdering av tillgänglighet

Vid utvärdering av tillgänglighet till digitala dokument eller publikationer, till exempel e-böcker, ingår en resultatrapport och vid behov en muntlig granskning av den, pris 456 €/st. Om arbetet tar mer än 7,25 timmar debiteras 59 €/t för de extra timmarna. Extra timmar avtalas med beställaren.

Utvärdering av tillgänglighet sker alltid med ett separat skriftligt avtal eller beslut eller per e-post. Förfrågningar: [email protected].

Grunder för prissättning

Vår prissättning grundas på utbildnings- och kulturministeriets förordning om Celia. Priserna meddelas exkl. moms, 24 % moms tillkommer. Vid behov kan du be om mer detaljerad prisinformation via e-post på adressen [email protected].

Överföringstjänster för läromedel

Fråga om priser på överföringstjänster för läromedel via e-post. Biblioteket tar ut en avgift för överföringstjänster av läromedel som inte ingår i bibliotekets samlingar, till exempel prov. Därtill debiteras frakt- och faktureringskostnader för leverans, 20 € per beställning. Ytterligare information: [email protected].

Celia beslutar om uppbärandet av avgifter för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i samma lag. Besluten fattas i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 34 §.