Gå till innehåll

Utbildningsprislista

Utbildnings-, konsult- och sakkunnigtjänster

Denna prislista gäller avgiftsbelagda utbildningar och sakkunnigtjänster som beställts från Celia. Celias talbokstjänst är avgiftsfri för användarna.

Priserna för konvertering av läromedel finns i utbildnings- och kulturministeriets förordning om Celia. Därtill uppbär Celia frakt- och faktureringskostnader för leveransen av läromedel, 20 € per beställning.

Frågor och beställningar kan skickas till vår kundtjänst ([email protected]). Du kan också kontakta vår personal direkt: [email protected].

Prislista

Beställningsutbildning eller föreläsning

Utbildning med tillgänglighetstema, antingen som närutbildning eller på distans, pris 351 €/t. Utbildningen bygger dels på färdigt material, men omfattar även förhandsarbete där kundens eget material anpassas för föreläsningen och används som exempel.

Verkstad, en dag (5–6 t), pris 1 404 €.

Verkstad, en halv dag (2–3 t), pris 702 €.

Förberedelserna för verkstaden ingår i priset. Högst 40 personer kan delta i verkstaden. Verkstäderna ordnas endast som närutbildningar, inte på distans.

Beställaren ansvarar för att ordna ett lämpligt utrymme eller en digital kanal för utbildningen. I fråga om utbildningar och verkstäder som ordnas utanför huvudstadsregionen debiterar vi kunden separat för resekostnader. Om utbildningen avbokas mindre än en vecka innan utbildningens start, debiterar vi 50 procent av priset.

Konsult- och sakkunnigtjänster

Priset för konsultationer är 180 € för varje begynnande timme.

Bedömning av dokumentationens tillgänglighet omfattar en resultatrapport och vid behov en muntlig genomgång, pris 351 €. Om arbetet tar mer än 7,25 timmar debiteras 45 €/t för de extra timmarna. Extra timmar avtalas med beställaren.

Ett separat avtal eller beslut om utbildning och rådgivning måste alltid utfärdas skriftligen eller via e-post.

Vår prissättning bygger på utbildnings- och kulturministeriets förordning om Celia. Priserna meddelas exkl. moms, moms 24 procent tillkommer. Vid behov kan du be om mer detaljerad prisinformation via e-post på adressen [email protected].

Celia beslutar om uppbärandet av avgifter för sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för kopior och utskrifter som nämns i 34 § 3 mom. i samma lag. Besluten fattas i enlighet med det som föreskrivs i 34 § i förordningen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.