Gå till innehåll

Prov- och duplicerat material

Provmaterial och kompendier

Provmaterial och kompendier kan köpas som punktskrift eller i elektroniskt format.

På beställning producerar vi:

  • riksomfattande prov för grundskolor
  • prov för gymnasiet och andra stadiet
  • tentamensmaterial som ingår i högskolornas kurskrav
  • inträdesprov för läroanstalter på andra och högre stadiet

 

Kontakta Celias kundtjänst, om du behöver provmaterial eller kompendier.