Gå till innehåll

Daghem

Två barn sitter tillsammans i en fåtölj och läser en taktil bok från Celia.

Ett daghem kan bli samfundskund hos Tillgänglighetsbiblioteket Celia och låna böcker till barn som har läsnedsättning.

Daghemmet blir samfundskund hos Celia med ett webbformulär.

Daghem erbjuds taktila böcker och talböcker. Daghemmet kan också avgiftsfritt beställa LEGO Braille Bricks-punktskriftsklossar till synskadade barn som fyllt fyra år. Barnen använder klossarna för att lära sig punktskrift.

Taktila böcker

Taktila böcker lämpar sig till exempel för barn som fyllt två år och har synskada, flerfunktionsnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Böckerna levereras som paketförsändelser och vi skickar automatiskt nya böcker utan separat förfrågan när de tidigare böckerna returneras.

Lånetiden för böckerna är sex veckor. Posttransporterna räknas med i lånetiden. Daghemmet kan låna 1–2 taktila böcker åt gången. Lån och postning kostar ingenting för daghemmet.

Talböcker

I Celias urval finns många sagor och ramsböcker som lämpar sig för barn.

Daghemmet kan berätta för familjen om möjligheten att ansluta sig som låntagare till Celia på familjens eget bibliotek, om barnet har till exempel en fördröjning i sin talutveckling eller någon annan läsnedsättning.

Det är enkelt att skaffa talböcker från Celianet och lyssna på dem med surfplatta, mobiltelefon eller dator. Alla Celias tjänster är avgiftsfria.