Gå till innehåll

Vanliga frågor om Celias talböcker

Vad är en Daisy-talbok?

Tillgänglighetsbiblioteket Celia använder främst formatet Daisy i sina talböcker. Daisy-talboken är en tillgänglig digital talbok som utvecklats för synskadade och andra personer med läsnedsättning.

Vad betyder tillgänglig publicering?

Tillgänglig publicering betyder att böcker och andra texter också erbjuds i andra format, inte bara som traditionella tryckta versioner. De kan ges ut till exempel med stor text eller punktskrift, eller som e- och talböcker. Ett format som är lämpligt för en grupp läsare kanske inte är lämpligt för andra. Till exempel en punktskriftsbok är tillgänglig endast för personer som kan punktskrift.

Den största gruppen som använder tillgängliga publikationer är personer som inte kan läsa tryckt text på grund av till exempel synnedsättning eller motoriska problem. Vem som helst kan behöva ett tillgängligt publiceringsformat i olika livssituationer, till exempel om synen blir svagare med åldern, vilket gör det nödvändigt att förstora texten, eller då en mobil enhet används i starkt solljus, då det blir nödvändigt att omvandla texten till ljud.

En digital publikation är tillgänglig när informationen kan läsas med hjälpmedel eller i en alternativ kommunikationskanal, till exempel genom att lyssna på text som ljud. Texten kan läsas upp av en människa eller så produceras ljudet genom talsyntes.

Daisy är ett digitalt tillgängligt bokformat som används över hela världen. Formatet kan innehålla ljud, text och bild, och det lämpar sig för olika läsargrupper. En Daisy-bok kan läsas som talbok eller till exempel på en punktskriftsskärm. En Daisy-bok innehåller den tryckta bokens text och bokens struktur med rubriker och sidnummer.

EPUB 3 är ett tillgänglig bokformat för allmänheten. Formatet utvecklas snabbt. EPUB 3 är mångsidigt, liksom Daisy, och kan innehålla text, ljud, bilder och videor.

Vad betyder Daisy?

Daisy är en förkortning av de engelskspråkiga orden Digital Accessible Information SYstem, det vill säga ”digitalt tillgängligt informationssystem” på svenska. Ordet Daisy kan skrivas antingen som en initialförkortning, det vill säga helt med stora bokstäver (DAISY), eller som ett namn, med stor begynnelsebokstav (Daisy).

Daisy är en digital publiceringsstandard som utvecklats i internationellt samarbete. Daisy är inte lika med talbok. I Daisy-formatet är det också möjligt att publicera till exempel e-böcker eller böcker med synkroniserad ljud och text på så sätt att texten visas på skärmen i samma takt med uppläsningen. Mer information om standarden DAISY finns på webbplatsen Daisy.org.

Vilka är fördelarna med Daisy?

  • Det är enkelt att bläddra i en Daisy-bok. Läsaren kan navigera framåt eller bakåt i böckerna per tidsintervall, mening eller kapitel. När läsaren bläddrar, kan hen använda den struktur som bokens producent gjort upp. Strukturen följer i allmänhet originalbokens kapitel eller sidnummer.
  • Läsaren kan fortsätta lyssna på talboken från exakt samma ställe där hen senast slutade lyssna.
  • Med olika Daisy-läsprogram kan man lägga ett bokmärke i Daisy-boken. Det är möjligt att lägga till flera bokmärken efter behov, precis som minneslappar.
  • Daisy-läsprogrammen låter dig steglöst justera läsningen snabbare och långsammare medan du lyssnar.
  • Daisy-böcker kan skickas via nätet eller fysiskt på CD-skiva. Ljudfilerna i en Daisy-bok är i mp3-format, och därför får hela boken vanligen plats på en enda CD ROM-skiva.
  • Eftersom Daisy är ett internationellt format är det möjligt att dela ut samma Daisy-material i olika länder.

Läsaren har tillgång till Daisy-bokens egenskaper när hen lyssnar på boken med en särskild Daisy-spelare eller med ett Daisy-avlyssningsprogram som installerats på en dator eller mobil enhet. Ljudet i en Daisy-bok är i mp3-format, och därför kan läsaren lyssna på böckerna till exempel på en bärbar mp3-spelare. Då är det dock inte möjligt att använda Daisy-bokens bläddringsegenskaper och andra specialfunktioner.

Vad är skillnaden mellan en Daisy-talbok och en kommersiell ljudbok?

Daisy-talböcker innehåller den tryckta bokens struktur, dvs. den tryckta bokens rubriker och ofta även sidnummer. Då kan läsaren navigera i Daisy-boken mellan bokens olika delar. Kommersiella ljudböcker innehåller vanligen inte den tryckta bokens rubriker, och det är inte möjligt att gå till en bestämd sida i boken.

Kommersiella ljudböcker som lagras på CD-skivor består oftast av flera CD-skivor. Daisy-talböcker som lagras på CD får i allmänhet plats på en enda CD-skiva, vilket gör det lättare att lyssna på talboken eftersom det inte är nödvändigt att byta skivor. I Daisy-böckerna har ljudet komprimerats i mp3-format. Enheten måste kunna spela upp filer i formatet mp3 för att det ska vara möjligt att lyssna på en talbok som lagrats på en CD-skiva med den. Kommersiella ljudböcker, å andra sidan, lagras i ett okomprimerat ljudformat på CD-format och kan lyssnas på vilken CD-spelare som helst.

Med vilka enheter kan jag lyssna på en Daisy-talbok?

Du kan lyssna på Daisy-talböcker på dator, mobila enheter eller mp3-spelare. Med en särskild Daisy-spelare kan du också lyssna på vanliga CD-skivor. Du kan även lyssna på Daisy-böcker på vanliga CD-spelare som spelar mp3-filer, men då kan du inte till exempel bläddra i boken eller lämna bokmärken i den.

Hur lyssnar jag på Daisy-talböcker?

Talböcker som Celia producerar kan avlyssnas med dator som direktströmning på webbtjänsten Celianet, på mobila enheter med appen Pratsam Reader eller genom att ladda ner talboken på dator.

Det finns läsarprogram för Windows-datorer, till exempel programmet EasyReader, som är avgiftsbelagt.

För Mac-datorer lämpar sig till exempel läsprogrammet ReadHear.