Gå till innehåll

På andra håll

Förutom bibliotek och skolor kan också många andra samfund registrera kunder hos Tillgänglighetsbiblioteket Celia. Bland annat centralsjukhus, Synskadades förbunds regionala föreningar och vissa sammanslutningar som arbetar med läs-, skriv- och inlärningssvårigheter har rätt att registrera kunder.

Representanter för dessa samfund kan själva registrera kunder som användare av Celias tjänster. För dessa kunder gäller samma grunder för registrering som för kunder som registreras genom andra kanaler.

Om en sammanslutning inte har anslutit sig till Celia som registrerande partner, kan en enskild expert inom hälso- och sjukvården vid sammanslutningen registrera en person med läsnedsättning som kund hos Celia genom att fylla i anmälningsformuläret.