Gå till innehåll

Talboksinläsare

Talboksinläsare

Celia har ingen egen inspelningsstudio, utan alla talböcker som produceras av Celia spelas in i underleverantörers studior. Under avtalsperioden 2022–2024 anlitar Celia studiorna Dramafoni och Silencio. De som läser in Celias böcker arbetar för studiorna som sköter rekryteringen av nya läsare direkt samt introducerar dem till arbetet. Läsningen av en talbok sker i inspelningsstudions lokaler i Helsingfors.

Om du är intresserad av att läsa talböcker kan du fråga direkt i inspelningsstudiorna hurdant behov de har för nya röster. Läsare är proffs i röstanvändning, såsom skådespelare eller redaktörer. Inspelningsstudion vill vanligtvis få ett röstprov på två minuter av läsaren. Den lästa texten bör vara ett stycke skönlitteratur som innehåller en del dialog. Celia svarar inte på ytterligare frågor i ämnet.