Gå till innehåll

Brottspåföljdssektorn

Fängelser kan betjäna fångar som har läsnedsättning genom att bli samfundskunder hos Tillgänglighetsbiblioteket Celia. Fängelsebibliotek kan låna böcker från Celia. Om fängelset erbjuder fångar tillgång till digitala lösningar rekommenderas att fången ansluter sig till Celia som personkund i samarbete med fängelsebiblioteket och kommun- eller stadsbiblioteket.

Samhällspåföljdsbyråerna kan berätta för sina klienter om Tillgänglighetsbiblioteket Celia och om att privatpersoner kan ansluta sig till Celia på kommun- eller stadsbiblioteket.

Ett fängelse ansluter sig som samfundskund hos Celia med ett webbformulär.

Många fångar har svårt att läsa böcker på grund av läs- och skrivsvårigheter eller någon annan inlärningssvårighet, koncentrationssvårighet eller psykiska problem. Det är inte nödvändigt att läsa en bok med ögonen – en talbok är ett bra alternativ.

Det är värt att erbjuda litteratur eftersom läsning rehabiliterar, förbättrar självkänslan, underhåller, utvecklar den emotionella intelligensen och förbättrar koncentrationsförmågan. Läsning av skönlitteratur gör det också lättare att läsa läroböcker.

Nyhetsbrevet Läsinspiration riktar sig särskilt till dem som arbetar på allmänna bibliotek och fängelsebibliotek. Nyhetsbrevet ger nyttig information, boktips och intressanta perspektiv som främjar läsning! Beställ nyhetsbrevet Läsinspiration och ta gärna också del av Celias övriga nyhetsbrev.