Gå till innehåll

För lärare

Två barn studerar punktskriftsböcker från Tillgänglighetsbiblioteket Celia, och läraren står bredvid bordet.

Har du elever som har svårt att läsa en tryckt bok?

De avgiftsfria böckerna från Tillgänglighetsbiblioteket Celia är en form av intensifierat och särskilt stöd till elever som har en läsnedsättning. Eleven behöver inte ha en skriftlig diagnos om läsnedsättning för att få låna böcker.

Från Celia får du

  • punktskrifts- och e-läroböcker för synskadade elever och studerande
  • ett litet urval talböcker för alla elever och studerande som har en läsnedsättning
  • ett mångsidigt urval skönlitteratur och faktaböcker som talböcker för alla som har en läsnedsättning.

Läroböcker för alla utbildningsstadier. Alla böcker finns avgiftsfritt i webbtjänsten Celianet, och kunderna kan låna och lyssna på dem med appen Pratsam Reader, som också är avgiftsfri. Mer information om Celias böcker finns i avsnittet Böcker och material.

Alla elever som använder Celias böcker behöver personliga koder för att kunna använda Celias tjänster. Eleven får koderna när hen registreras som användare i tjänsten.

Lärarna registrerar eleverna i Celias talbokstjänst

Talböckerna från Celia är en form av intensifierat eller särskilt stöd. Läraren är oftast den rätta personen att registrera elever i talbokstjänsten.

Den registrerade ska vara expert på elevernas behov av stöd. Det är viktigt att den som registrerar eleverna vid behov kan vägleda eleven i användningen av talböcker.

Om din skola inte registrerar elever, hänvisa eleven till stadens eller kommunens bibliotek tillsammans med en vårdnadshavare. Eleven får koder från biblioteket för att låna Celias talböcker och handledning i att lyssna på böckerna.

Vill du ordna litteraturfostran på ett tillgängligt sätt?

Ta del av våra upplevelsebetonade lektionshelheter (information på finska) som vi utformat med tanke på olika slag av utmaningar med att läsa. Under lektionerna läser vi till exempel spännande berättelser tillsammans och skapar våra egna versioner av dem.

Böcker från Celia stödjer läsningen

Med Celias böcker kan eleverna öva sina läsfärdigheter. Vi rekommenderar särskilt de flerkanaliga DaisyTrio-böckerna för dem som övar sig att läsa, eftersom kombinationen av en talbok och text som läses på skärmen gör det lättare att hålla sig på raden, läsa orden rätt, förstå det lästa och koncentrera sig på läsning. Med lärarens koder kan ni läsa DaisyTrio-böcker tillsammans med hela gruppen på whiteboardtavlan, om alla elever har rätt att använda böcker från Celia.

Taktila material

Om en elev behöver taktila böcker

  • Taktila böcker är lämpliga för elever med synskada, flerfunktionsnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning.
  • Anslut skolan till Celia som samfundskund med webbformuläret. Efter det kan ni börja låna taktila böcker. Böcker lånas inte ut till skolan på enskilda elevers namn.
  • Du får en ny bokförsändelse automatiskt utan separat begäran, när du returnerat de tidigare böckerna. Lånetiden är sex veckor. Posttransporterna räknas med i lånetiden.
  • Lån och postning av taktila böcker kostar ingenting för skolan. Böckerna levereras till skolan som paketförsändelser.

Om det finns elever med nedsatt syn i din skola

  • Synskadade elever kan avgiftsfritt låna skönlitteratur och faktaböcker också som punktskriftsböcker och e-böcker.
  • Punktskrifts- och Luetus-böcker som lämpar sig för synskadade elever kan lånas i webbtjänsten Celianet.
  • Punktskriftsböcker ska inte returneras till Celia, utan de läggs i avfallet eller pappersinsamlingen efter användning.

Nyhetsbrevet Lässtöd

Nyhetsbrevet Lässtöd ger professionella inom utbildning och bibliotekspersonal i skolor, läroanstalter och högskolor mångsidiga tips om Celias bokutbud och aktuell information som stöd för läsningen!

Prenumerera på Lässtöd och ta också del av Celias övriga nyhetsbrev.