Gå till innehåll

Påverkan och samarbete

Förutom att producera och förmedla böcker verkar Celia som expert inom sitt område, och samarbetar internationellt med framför allt bibliotek för synskadade i andra länder.

Celia är grundande medlem i Finlands DAISY-konsortium. Konsortiets främsta uppgift är att främja användningen av DAISY och sprida information om systemet i Finland. Celia är också med i det internationella DAISY-konsortiets verksamhet. Celias utvecklingschef Markku Leino är styrelsemedlem i det internationella DAISY-konsortiet.

Delegationen för punktskrift är sakkunnigorgan för punktskrift. Delegationens uppgifter är att utveckla punktskriften genom att bland annat ge rekommendationer och utarbeta instruktionsböcker.

Celia verkar dessutom som sakkunnig på bland annat följande sätt:

  • Celia är representerat i delegationen för Selkokeskus (Centralen för lättläst), i vilken nästan 30 samfund har en representant. Delegationen följer med utvecklingen av lättläst språk och strävar speciellt efter att sprida kunskap och information om lättläst språk.
  • Celia har sedan 1990 varit medlem i IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Projektledare Kirsi Ylänne är sedan 2015 styrelsemedlem i IFLA:s sektion Libraries Serving persons with Print Disabilities (LPD).
  • Celia är medlem i EU:s nätverk Design for All som främjar funktion utan hinder. Läs mer om Finlands DfA-nätverk på Stakes webbsidor (på finska).
  • Celia är också med i Typhlo & Tactus-projektet, som utvecklar produktionen av taktilböcker internationellt.