Gå till innehåll

För skolelever

Ett barn sitter vid ett fönster och lyssnar på en talbok från Tillgänglighetsbiblioteket Celia med hörlurar.

Tillgänglighetsbiblioteket Celia erbjuder tillgängliga böcker för skolelever som har svårt att läsa. Böcker från Celia kan bland annat beröras, lyssnas på och läsas på skärmen.

De avgiftsfria böckerna från Celia är en form av intensifierat och särskilt stöd till elever som har någon form av läsnedsättning. Eleven behöver inte ha en skriftlig diagnos om läsnedsättning för att få låna böcker.

Från Celia får du

  • punktskrifts- och e-läroböcker för synskadade elever och studerande,
  • tillgång till ett litet urval talböcker för alla elever och studerande som har en läsnedsättning,
  • ett mångsidigt urval skönlitteratur och faktaböcker som talböcker för alla som har en läsnedsättning,
  • läroböcker för alla utbildningsstadier.

Alla böcker finns avgiftsfritt i webbtjänsten Celianet, och kunderna kan låna och lyssna på dem med appen Pratsam Reader, som också är avgiftsfri.

Alla elever som använder Celias böcker behöver personliga koder för att kunna använda Celias tjänster. Eleven får koderna när hen registreras som användare i tjänsten.

Det finns ytterligare information om Celias tjänster till föräldrar till skolelever på Celianet.

Mer information om stöd för synskadade elevers skolgång och studier