Gå till innehåll

För förläggare

Tre personer i ett konferensrum. Två sitter, en står. På bordet står bärbara datorer och en växt. Alla ler.

Tjänster som gäller tillgängligt innehåll

Tillgänglighetsbiblioteket Celia tillhandahåller också tillgänglighetsrådgivning och andra tjänster för innehållsproducenter.

Celias experter ger vägledning och utbildning till exempel om utarbetande av tillgängliga dokument eller om hur innehållsproducenter själva kan säkerställa att webbinnehåll och inlägg i de sociala medierna är tillräckligt tillgängliga.

Tjänsterna är avsedda för statliga organisationer och icke-vinstsyftande aktörer inom den offentliga sektorn.

Tillgängliga dokument

Celias experter uppdaterar webbplatsen saavutettavasti.fi (på finska), som innehåller ingående instruktioner om till exempel hur du kan skapa tillgängliga Word-filer eller skriva alternativa texter för bilder. Bra instruktioner för tillgängliga dokument finns också i kursen Saavutettavat asiakirjat verkossa (på finska), som är öppen för alla. Celia har producerat kursen i samarbete med tjänsten eOppiva.

Tillgänglighetsbiblioteket Celia övervakar inte tillgängligheten

Vänligen observera att Tillgänglighetsbiblioteket Celia inte ansvarar för övervakning av iakttagandet av lagen om digitala tjänster och att Celia inte tar ställning till frågor som gäller tolkning av lagen. I sådana ärenden ska du kontakta enheten för tillgänglighetstillsyn vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tjänster för tillgänglig publicering

Tillgänglighetsbiblioteket Celia tillhandahåller också tjänster för främjande av tillgänglig publicering. Celia samarbetar med aktörer inom litteratur- och förlagsbranschen i Finland för att förbättra digitala publikationers tillgänglighet och göra böcker mer tillgängliga för allt fler människor.

Celias experter är insatta i regleringen av och standarderna för tillgänglig publicering och har bland annat försökt påverka den finländska tillgänglighetslagstiftningen genom utlåtanden. Celia samarbetar också med nordiska och europeiska aktörer inom tillgänglig publicering, till exempel genom informationsutbyte och anordnande av evenemang. En viktig samarbetspartner i Finland är Finlands Förlagsförening, med vilket Celia årligen ordnar ett seminarium om tillgänglighet för förläggare.

I september 2022 lanserade Celia den nya webbplatsen Julkaise kaikille (på finska). På webbplatsen finns heltäckande information om tillgänglighetskraven på e-böcker och praktisk vägledning om hur kraven uppfylls.

Rådgivning och utbildning

Rådgivning och utvärderingar

Celias tillgänglighetsexperter ger råd om tillgänglighet och tillgänglig publicering via e-post på adressen [email protected]. Rådgivning i enstaka frågor är avgiftsfri.

Bedömning och rådgivning som gäller större helheter uppskattas från fall till fall. Mer avancerad konsultering – till exempel tillgänglighetsbedömning av dokumentmallar – faktureras enligt vår prislista.

Obs! Celia tillhandahåller inte tillgänglighetsgranskning av webbplatser eller mobila applikationer.

Tillgänglighetsutbildningar

Celia tillhandahåller även utbildningar och informationsinslag om tillgängligheten av webbinnehåll samt utbildningar och föreläsningar om tillgänglig publicering. Närutbildningar ordnas i första hand i huvudstadsregionen. Kursdeltagare på andra håll i Finland erbjuds utbildningar i huvudsak på distans.

Ta del av vår prislista för utbildningar. Fråga om utbildningar via e-post på adressen [email protected].