Gå till innehåll

Vem är Celias tjänster avsedda för?

Böcker och material från Tillgänglighetsbiblioteket Celia kan användas av alla för vilka det är svårt eller omöjligt att läsa till följd av läsnedsättning som orsakas till exempel av dyslexi, funktionsnedsättning eller sjukdom.

Det är omöjligt att ge en omfattande lista över olika läsnedsättningar. Nedan finns några exempel på de vanligaste orsakerna:

 • läs- och skrivsvårigheter (dyslexi)
 • Inlärningssvårighet
 • synnedsättning
 • nedsatt syn (till exempel hos äldre)
 • intellektuell funktionsnedsättning
 • cp-skada
 • reumatism
 • ms
 • muskelsjukdomar
 • nedsatt muskelstyrka
 • afasi
 • störning i språkutvecklingen
 • störningar i koncentrationsförmågan
 • perceptionsstörningar
 • minnesrelaterade störningar.

Celias tjänster är enligt lag begränsade till personer med läsnedsättning. Enbart svaga kunskaper i finska eller svenska ger dig inte rätt att använda Celias böcker. En kund ska ha svårt att läsa text på grund av en skada eller sjukdom eller orsak som är jämförbar med dem.

Den som registrerar sig som användare i Celias talbokstjänst på ett bibliotek eller en skola behöver inte visa upp ett intyg om läsnedsättning. Ärendet behandlas muntligt i samband med registreringen.

Om du är osäker på din rätt till Celias tjänster, vänligen kontakta Celias kundtjänst: