Gå till innehåll

DaisyTrio-böcker

DaisyTrio-böcker

Beskrivning: DaisyTrio-böcker innehåller text, ljud och bilder. Du kan avlyssna DaisyTrio-böcker och samtidigt följa med texten från skärmen av en dator, surfplatta eller smarttelefon.

För vem: DaisyTrio-böcker har särskilt planerats för elever som har läs- och skrivsvårigheter eller annan inlärningssvårighet eller som av annan orsak behöver särskilt stöd för inlärning. DaisyTrio-böcker lämpar sig väl också för personer med nedsatt syn, eftersom texterna kan förstoras.

Utbud: Celias DaisyTrio-böcker är läro- och fackböcker som inlästs elektroniskt eller med människoröst. DaisyTrio-läroböcker som inlästs med människoröst finns tillgängliga i läroämnen i grundskolan. Också några bilderböcker för barn finns tillgängliga som DaisyTrio-böcker. Barnböcker är inlästa med människoröst.

Användning: DaisyTrio-böcker avlyssnas med mobila enheter via appen Pratsam Reader eller direkt på webbsidan Celianet genom strömmande läsning.

Övrigt: Anvisningar för lyssning