Gå till innehåll

DaisyTrio-böcker

DaisyTrio-böcker

DaisyTrio-böckerna innehåller text, ljud och bilder. Läsaren kan lyssna på DaisyTrio-boken och samtidigt följa texten på sin dator, surfplatta eller telefonskärm.

DaisyTrio-böckerna riktar sig särskilt till elever som har lässvårigheter eller andra inlärningssvårigheter eller som av någon annan anledning behöver särskilt stöd i lärandet. DaisyTrio-böcker är också väl lämpade för personer med nedsatt syn eftersom texten kan göras större.

DaisyTrio-böckerna från Tillgänglighetsbiblioteket Celia är läroböcker och faktaböcker som läses med maskinröst eller mänsklig röst. DaisyTrio-läroböcker som läses med mänsklig röst finns att få i grundskolans läsämnen. Vissa bilderböcker för barn finns också som DaisyTrio-böcker. Barnböckerna läses med en mänsklig röst.

DaisyTrio-böckerna finns i webbtjänsten Celianet, där de kan avlyssnas direkt i webbläsaren. Det är också möjligt att låna och lyssna på böckerna i mobilappen Pratsam Reader.

Instruktioner för att lyssna med appen eller webbläsaren finns i Celianet.