Gå till innehåll

Historia i årtal

Celias historia i årtal

1890

Biblioteksverksamheten inleds i Helsingfors på Djurgården 7 av föreningen Böcker åt de Blinda som Cely Mechelin hade grundat.

1892

Böckernas första placeringsplats, De Blindas hem, invigs på Djurgården 7.

1901

Bibliotekets samlingar upptar totalt 478 finsk- och svenskspråkiga punktskriftsböcker. Antalet låntagare är 42. (År 2008 var låntagarna över 14 000.)

1906

Biblioteket flyttar till föreningen De Blindas Vänners hus på Första linjen.

1917

Samlingen består av 1710 böcker.

1922

Biblioteket beviljas första gången statsstöd.

1936

Biblioteket börjar kopiera läroböcker för synskadade elever.

1939

Biblioteket stängs på grund av bombningarna.

1940

Utlåningen startar på nytt i slutet av april.

1944

Biblioteket är evakuerat till Vichtis från april till december.

1955

De första talböckerna på rullband kommer ut.

1956

Talboksavdelningen grundas och utlåningen av talböcker inleds.

1963

Biblioteket flyttar till Nylandsgatan.

1972

Flyttning till utrymmen på Mäkelägatan. Clarke & Smith-kassetter tas i bruk.

1975

Den första c-kassettboken är klar.

1978

Biblioteket förstatligas 1.7 och namnet ändras till Biblioteket för synskadade. De blindas bok och ljudband rf. utgör bibliotekets produktionsavdelning. En läroboksavdelning grundas.

1984

Avdelningen för punktskriftsböcker börjar låna ut pekböcker för barn. Böckerna är handgjorda och som sådana unika exemplar.

1986

En svenskspråkig avdelning grundas.

1987

Adb-baserad produktion av punktskriftsböcker startar.

1990

Biblioteket för synskadade fyller 100 år.

1992

Unilab-utlåningssystemet som anskaffats från Holland tas i bruk i februari. Biblioteket producerar på prov elektroniska läroböcker.

1995

Upphovsrättslagen ändras och biblioteket börjar producera elektroniska böcker. Egna www-sidor på internet i oktober.

1996

En ny lag som rör biblioteket för synskadade träder i kraft 1.9 1996. Biblioteksorganisationen förändras då avdelningarna slås ihop till en biblioteks- och en produktionsavdelning.

1997

Ett nytt läsprogram för elektroniska läroböcker tas i bruk.

1998

Biblioteket börjar låna ut elektronisk skön- och facklitteratur via webben.

1999

En adb-utvecklingsenhet grundas. I ljudinspelningsstudion startar digitala grundinspelningar. Produktionen av punktskriftsböcker tar i bruk ett digitalt bokarkiv som fungerar på webben.

2000

Biblioteket fyller 110 år.

2001

Biblioteket får ett nytt namn: Celia – Biblioteket för synskadade.

2002

Biblioteket beslutar sig för att ta den nya digitala DAISY-boken i bruk.

2003

Celia tar det nya bibliotekssystemet Pallas i bruk.

2004

Celia flyttar till nya verksamhetsutrymmen i Iiris-huset i Östra centrum.
Utlåning av DAISY-talböcker på svenska och andra språk inleds.

2005

Utlåning av finskspråkiga DAISY-talböcker inleds.

2007−2008

Utlåningen av kassettband upphör. Man övergår till egenboksutlåning, det vill säga en personlig kopia av en bok bränns på en cd-romskiva eller skrivs ut i punktskriftsformat. Böckerna behöver inte returneras, vilket leder till en markant ökning av antalet lån.

2009

Antalet talböcker är nästan 25 000 och nästan en miljon böcker lånas per år. Man lyssnar på prov på talböcker via internet, det vill säga böcker som direktuppspelning via webben.

2015

Biblioteket fyller 125 år!