Gå till innehåll

Personal

Tillgänglighetsbiblioteket Celias personal

Direktör

Minna von Zansen

0295 333 105

Lednings- och stödprocesser

Kund- och samhällsrelationer

Rauha Maarno

direktör för kund- och samhällsrelationer

0295 333 122

Miia Kirsi

tillgänglighetsexpert

0295 333 071

Veera Kivijärvi

pedagogisk expert

0295 333 096

kundansvarig, teamledare: skolor och högskolebibliotek

Heidi Korpelainen

kommunikationsexpert

0295 333 062

Jonas Lillqvist

tillgänglighetsexpert

0295 333 097

Pirjo Nironen

informatör

0295 333 084

kundansvarig; allmänna bibliotek och brottspåföljdsbranschen

Assi Salo

kommunikationsexpert

0295 333 072

Kirsi Ylänne

tillgänglighetsexpert

0295 333 108

Förvaltningstjänster

Sami Nokelainen

ekonomi- och förvaltningsdirektör

0295 333 085

Mervi Mattila

personalexpert

0295 333 076

Ulyana Salminen

ekonomi- och personalsekreterare

0295 333 053

Utveckling och dataadministrationstjänster

Christina Harjunpää

direktör för utveckling och dataadministration

0295 333 093

Jouko Harjunen

arkivassistent

0295 333 054

Teppo Huttunen

produktionsplanerare

0295 333 059

Teijo Jaakkola

ICT-planerare

0295 333 106

Janne Lappalainen

produktionsplanerare

0295 333 073

Priitta Marjatsalo

planerare av dataadministration

0295 333 064

Tuula Nevalainen

dataanalytiker

0295 333 080

Jani Nordström

ICT-ansvarig

0295 333 087

Johanna Partanen

specialist på bokproduktion

0295 333 099

Maija Penttinen

ansvarig för dataadministration

0295 333 091

Tomi Särkikangas

affärsarkitekt

0295 333 104

Kärnprocesser

Bibliotekstjänster

Heidi Karhu

servicechef

0295 333 164

Antti Elomaa

specialbiblioteksfunktionär

0295 333 103

Minna Katela

pedagogisk informatiker

0295 333 065

kundansvarig, teamledare: skolor och högskolebibliotek

Tuija Keituri

specialbiblioteksfunktionär

0295 333 067

kundansvarig: taktila material och punktskriftsböcker

Elina Kilpiö

planerare

0295 333 068

kundansvarig, teamledare; allmänna bibliotek och brottspåföljdsbranschen

Vuokko Korhonen

bibliotekarie

0295 333 070

kundansvarig; allmänna bibliotek och brottspåföljdsbranschen

Marko Kuparinen

webbplanerare

0295 333 101

Anne Laitiolampi

distributionsansvarig

0295 333 089

Inka Mälkki

specialbiblioteksfunktionär

0295 333 079

Sirpa Padatsu

specialbiblioteksfunktionär

0295 333 088

Seija Räikkä

distributionsansvarig

0295 333 098

Susanna Ylä-Havanka

bibliotekarie

0295 333 107

kundansvarig; allmänna bibliotek och brottspåföljdsbranschen

Innehållstjänster

Juha Nurro

samlingschef

0295 333 156

Essi Aura

läromedelsplanerare

0295 333 051

kundansvarig: taktila material och punktskriftsböcker

Eva Hellén

specialbibliotekarie

0295 333 055

samlingar på svenska och andra språk

Paula Isoaho

planerare

0295 333 057

kundansvarig: skolor och högskolebibliotek

Satu Jokinen

specialbiblioteksfunktionär

0295 333 061

kundansvarig: taktila material och punktskriftsböcker

Lauri Kannas

läromedelsplanerare

0295 333 063

elektroniska böcker och punktskriftsböcker

Marjo Kauttonen

planerare

0295 333 066

kundansvarig: taktila material och punktskriftsböcker

Outi Kinnunen

specialbibliotekarie

0295 333 069

Henriikka Kokki

planerare

0295 333 078

samlingar på finska

Sami Määttä

planerare

0295 333 052

kundansvarig: skolor och högskolebibliotek

Mikko Pousi

samordnande läromedelsplanerare

0295 333 092

elektroniska böcker och punktskriftsböcker

Susanna Ruohonen

läromedelsplanerare

0295 333 086

elektroniska böcker och punktskriftsböcker

Salla Timonen

planerare

0295 333 095

kundansvarig, teamledare: taktila material och punktskriftsböcker