Hoppa till sidinnehållet

Personal

Direktör

Marketta Ryömä

0295 333 097

Lednings- och stödprocesser

Kundhantering

Minna von Zansen

Minna von Zansen

direktör, kundrelationer

0295 333 105

Johannes Koski

kommunikationsexpert

0295 333 075

Rauna Nerelli

Kommunikationsexpert

0295 333 093

Petra Okkonen

Petra Okkonen

pedagogisk expert

0295 333 109

kundansvarig; skolor

Kirsi Ylänne

tillgänglighetsexpert

0295 333 108

Ekonomi och förvaltning

Sami Nokelainen

ekonomi- och förvaltningsdirektör

0295 333 085

Jaakko Koivurinta

Jaakko Koivurinta

ekonomisekreterare

0295 333 185

Mervi Mattila

planerare

0295 333 076

Dataadministration och produktionstjänster

Markku Leino

utvecklingsdirektör

0295 333 074

Jouko Harjunen

arkivassistent

0295 333 054

arkivering av digitalt material

Teppo Huttunen

planerare

0295 333 059

Janne Lappalainen

planerare

0295 333 073

Priitta Marjatsalo

planerare

0295 333 064

anskaffning, katalogisering

Tuula Nevalainen

ICT-planerare

0295 333 080

Niko Nieminen

planerare

0295 333 083

mottagning och kvalitetssäkring

Sinikka Nykänen

planerare

0295 333 110

Maija Penttinen

dataadministrationansvarig, ICT-teamledare

0295 333 091

Kärnprocesser

Tjänster

Kati Mattsson

Kati Mattsson

servicechef

0295 333 077

kundansvarig; vårdbranschen, vuxna

Minna Katela

Minna Katela

informatiker

0295 333 065

webbtjänster kundansvarig; skolor, barn och ungdomar

Tuija Keituri

Tuija Keituri

bibliotekssekreterare

0295 333 067

kundtjänst, barn- och ungdomsböcker, taktilböcker kundansvarig; daghem, taktilbokslåntagare

Elina Kilpiö

Elina Kilpiö

planerare

0295 333 068

kundansvarig; allmänna bibliotek

Vuokko Korhonen

bibliotekarie

0295 333 070

kundtjänst kundansvarig; seniorer

Anne Laitiolampi

biblioteksassistent

0295 333 089

distribution

Inka Mälkki

bibliotekssekreterare

0295 333 079

kundtjänst, samlingar på svenska och andra språk

Marja-Liisa Nieminen

bibliotekssekreterare

0295 333 082

kundtjänst

Pirjo Nironen

informatör

0295 333 084

kundansvarig; vårdbranschen, brottspåföljdsbranschen

Sirpa Padatsu

bibliotekssekreterare

0295 333 088

kundtjänst, kundansvarig; allmänna bibliotek

Hilkka Vanhala

bibliotekssekreterare

0295 333 103

kundtjänst

Susanna Ylä-Havanka

bibliotekarie

0295 333 107

kundansvarig; högskolebibliotek, brottspåföljdsbranschen

Innehåll och tillgänglig redigering

Eeva Paunonen

Eeva Paunonen

samlingschef

0295 333 090

samlingar på finska

Essi Aura

läromedelsplanerare

0295 333 051

elektroniska böcker och punktskriftsböcker

Eva Hellén

bibliotekarie

0295 333 055

samlingar på svenska och andra språk katalogisering

Satu Jokinen

specialbibliotekarie

0295 333 061

Taktila böcker, kundansvarig; daghem, taktilbokslåntagare

Lauri Kannas

läromedelsplanerare

0295 333 063

elektroniska böcker och punktskriftsböcker

Marjo Kauttonen

planerare

0295 333 066

kundansvarig; barn och ungdomar, punktskriftsanvändare

Outi Kinnunen

bibliotekarie

0295 333 069

anskaffning, katalogisering

Henriikka Kokki

planerare

0295 333 078

samlingar på finska

Rebekka Laaksonen

planerare

0295 333 081

kundansvarig; högskolebibliotek

Mikko Pousi

läromedelsplanerare

0295 333 092

elektroniska böcker och punktskriftsböcker

Susanna Ruohonen

läromedelsplanerare

0295 333 086

elektroniska böcker och punktskriftsböcker

Hannele Wilkman

läromedelsplanerare

0295 333 104

DaisyTrio-böcker, elektroniska böcker och punktskriftsböcker