Gå till innehåll

Personal

Tillgänglighetsbiblioteket Celias personal

Direktör

Minna von Zansen

0295 333 105

Lednings- och stödprocesser

Kundhantering

Rauha Maarno

Direktör, kund- och samhällsrelationer

0295 333 122

Veera Kivijärvi

pedagogisk expert

0295 333 096

Heidi Korpelainen

kommunikationsexpert

0295 333 062

Pirjo Nironen

informatör

0295 333 084

kundansvarig; vårdbranschen, brottspåföljdsbranschen

Assi Salo

kommunikationsexpert

0295 333 072

Dataadministration och produktionstjänster

Markku Leino

utvecklingsdirektör

0295 333 074

Jouko Harjunen

arkivassistent

0295 333 054

arkivering av digitalt material

Teppo Huttunen

planerare

0295 333 059

Teijo Jaakkola

planerare

0295 333 106

Miia Kirsi

tillgänglighetsexpert

0295 333 071

Marko Kuparinen

webbplanerare

0295 333 101

Janne Lappalainen

planerare

0295 333 073

Talbokssamarbet med studior

Priitta Marjatsalo

planerare

0295 333 064

Tuula Nevalainen

ICT-planerare

0295 333 080

Jani Nordström

systemspecialist

0295 333 087

Maija Penttinen

dataadministrationansvarig, ICT-teamledare

0295 333 091

Kirsi Ylänne

tillgänglighetsexpert

0295 333 108

Ekonomi och förvaltning

Sami Nokelainen

ekonomi- och förvaltningsdirektör

0295 333 085

Mervi Mattila

personalexpert

0295 333 076

Ulyana Salminen

ekonomi- och personalsekreterare

0295 333 053

Kärnprocesser

Innehåll och tillgänglig redigering

Juha Nurro

samlingschef

0295 333 156

Essi Aura

läromedelsplanerare

0295 333 051

elektroniska böcker och punktskriftsböcker

Eva Hellén

bibliotekarie

0295 333 055

samlingar på svenska och andra språk katalogisering

Paula Isoaho

planerare

0295 333 057

anskaffning, katalogisering, kundansvarig; högskolebibliotek

Satu Jokinen

specialbibliotekarie

0295 333 061

Taktila böcker, kundansvarig; daghem, taktilbokslåntagare

Lauri Kannas

läromedelsplanerare

0295 333 063

elektroniska böcker och punktskriftsböcker

Marjo Kauttonen

planerare

0295 333 066

kundansvarig; barn och ungdomar, punktskriftsanvändare

Outi Kinnunen

bibliotekarie

0295 333 069

anskaffning, katalogisering

Henriikka Kokki

planerare

0295 333 078

samlingar på finska

Sami Määttä

planerare

0295 333 052

Mikko Pousi

läromedelsplanerare

0295 333 092

elektroniska böcker och punktskriftsböcker

Susanna Ruohonen

läromedelsplanerare

0295 333 086

elektroniska böcker och punktskriftsböcker

Tjänster

Kati Mattsson

servicechef

0295 333 077

Minna Katela

informatiker

0295 333 065

webbtjänster kundansvarig; skolor, barn och ungdomar

Tuija Keituri

bibliotekssekreterare

0295 333 067

kundtjänst, barn- och ungdomsböcker, taktilböcker kundansvarig; daghem, taktilbokslåntagare

Elina Kilpiö

planerare

0295 333 068

kundansvarig; allmänna bibliotek

Vuokko Korhonen

bibliotekarie

0295 333 070

kundtjänst kundansvarig; seniorer

Anne Laitiolampi

biblioteksassistent

0295 333 089

distribution

Inka Mälkki

bibliotekssekreterare

0295 333 079

kundtjänst

Marja-Liisa Nieminen

bibliotekssekreterare

0295 333 082

kundtjänst

Sirpa Padatsu

bibliotekssekreterare

0295 333 088

kundtjänst, kundansvarig; allmänna bibliotek

Seija Räikkä

biblioteksassistent

0295 333 098

Hilkka Vanhala

bibliotekssekreterare

0295 333 103

kundtjänst

Susanna Ylä-Havanka

bibliotekarie

0295 333 107

kundansvarig; högskolebibliotek, brottspåföljdsbranschen