Siirry sisältöön

Vastuullisuus

Viiden kuvan kollaasi Celian vastuullisuustoimista. Keskellä Celian vanha logo. Celian Matikkaa pisteillä -oppikirjoja on pöydällä ja niitä katsoo kaksi henkilöä. Lapsen kädet ja LEGO Braille Bricks -pistekirjoituslegoja. Celian mainoskasseja pahvilaatikossa. Itämeren rantamaisema ja kaupungin rannalta kerättyjä roskia.

Valtionhallinnossa on viime vuosina alettu kiinnittää erityistä huomiota vastuullisuustyöhön. Vastuullisuusnäkökulma on vahvasti mukana myös valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton johdolla laaditussa julkisen hallinnon strategiassa. Keskeinen osa vastuullisuustyötä on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen.

Saavutettavuuskirjasto Celia on muiden valtionhallinnon toimijoiden tavoin mukana edistämässä kestävää kehitystä ja vastuullisuutta. Vastuullisuustyömme perustaksi on valittu neljä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, jotka sopivat luontevasti Celian tehtäväkenttään, ja jotka on mahdollista kytkeä osaksi jokapäiväistä toimintaa. Tavoitteet tukevat myös Celian strategian toteuttamista. Tavoitteet ovat:

Näille tavoitteille on valittu alatavoitteet ja rakennettu toimenpideohjelma mittareineen. Toimenpideohjelmaa päivitetään säännöllisesti. Celia raportoi vuosittain, miten työ etenee. Vuotuiset vastuullisuusraportit kootaan tälle sivulle.

Vaikka vastuullisuus on ollut osa Celian toimintaa aina, tämäntapainen lähestymistapa on uusi ja kehittyy koko ajan. Toimenpiteet, joilla Celia edistää kestävää kehitystä, ovat sekä pieniä arjen tekoja että strategisempia, rakenteellisia valintoja. Celia on organisaationa sitoutunut tarkastelemaan omaa toimintaansa jatkuvasti kriittisesti ja muokkaamaan työtään suuntaan, joka edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Vastuullisuusraportit

Vastuullisuusraportti 2023
Vastuullisuusraportti 2022
Vastuullisuusraportti 2021