Siirry sisältöön

Vastuullisuus

Viiden kuvan kollaasi Celian vastuullisuustoimista. Keskellä Celian vanha logo. Celian Matikkaa pisteillä -oppikirjoja on pöydällä ja niitä katsoo kaksi henkilöä. Lapsen kädet ja LEGO Braille Bricks -pistekirjoituslegoja. Celian mainoskasseja pahvilaatikossa. Itämeren rantamaisema ja kaupungin rannalta kerättyjä roskia.

Valtionhallinnossa on viime vuosina alettu kiinnittää erityistä huomiota vastuullisuustyöhön. Vastuullisuusnäkökulma on vahvasti mukana myös valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton johdolla laaditussa julkisen hallinnon strategiassa. Keskeinen osa vastuullisuustyötä on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen.

Saavutettavuuskirjasto Celia on muiden valtionhallinnon toimijoiden tavoin mukana edistämässä kestävää kehitystä ja vastuullisuutta. Vastuullisuustyömme perustaksi on valittu neljä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, jotka sopivat luontevasti Celian tehtäväkenttään, ja jotka on mahdollista kytkeä osaksi jokapäiväistä toimintaamme. Tavoitteet tukevat myös Celian strategian toteuttamista. Tavoitteet ovat:

Näille tavoitteille on valittu alatavoitteet ja rakennettu toimenpideohjelma mittareineen. Toimenpideohjelmaa päivitetään säännöllisesti. Raportoimme vuosittain, miten työ etenee. Vuotuiset vastuullisuusraporttimme kootaan tälle sivulle.

Vaikka vastuullisuus on ollut osa Celian toimintaa aina, tämäntapainen lähestymistapa on uusi ja kehittyy koko ajan. Toimenpiteet, joilla edistämme kestävää kehitystä, ovat sekä pieniä arjen tekoja että strategisempia, rakenteellisia valintoja. Olemme organisaationa sitoutuneita tarkastelemaan omaa toimintaamme jatkuvasti kriittisesti ja muokkaamaan työtämme suuntaan, joka edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Vastuullisuusraportit

Vastuullisuusraportti 2021
Vastuullisuusraportti 2022