Gå till innehåll

Nyheter

Tillgänglighetsbiblioteket Celias studie: vi behöver bättre läshjälpmedel

Ett barn håller en surfplatta i händerna och tittar på den med hörlurar på.

Varför talar vi inte mera om konkreta hjälpmedel för läsning, om det finns en oro för elevernas försämrade läsförmåga och inlärningsresultat? Även om eleven har ett stort behov av stöd är det möjligt att läsa med rätt sorts hjälpmedel. De bästa läshjälpmedlen framgår av den omfattande studie som Tillgänglighetsbiblioteket Celia publicerade 3.11.

Behovet av hjälpmedel är stort, eftersom 21 % av alla elever i grundskolan för närvarande studerar med intensifierat eller särskilt stöd. Enligt den internationella läskunnighetsundersökningen PIRLS 2023 når 16 % av de finländska fjärdeklassarna inte upp till en tillfredsställande läsförmåga.

Celias studie är den mest omfattande undersökningen om läshjälpmedel som hittills gjorts i Finland. För studien reste Celias sakkunniga till grundskolor på olika orter i Finland för att intervjua elever i behov av lässtöd. I intervjun deltog 35 elever. Celia utförde dessutom en till lärare riktad enkät, som besvarades av sammanlagt 475 lärare, varav de flesta speciallärare.

Det bästa lässtödet fås genom användning av flera kanaler, ett lättläst språk och elektroniskt material

Enligt undersökningen är böcker som man samtidigt kan läsa och lyssna på de bästa läshjälpmedlen. Lättläst material och förlagens elektroniska material och applikationer anses också vara bra verktyg. Enligt lärarna stöder de bästa hjälpmedlen utvecklingen av såväl teknisk läskunnighet och läsförståelse som också läsmotivation.

Enligt lärarna finns det få läshjälpmedel att tillgå. Det är inte möjligt att samtidigt läsa och lyssna på en stor del av läroböckerna, så att texten är synkroniserad med ljudet. Lärarna önskar sig betydligt fler lättlästa läromedel på marknaden, eftersom den typen av material för närvarande främst är tillgängligt genom att man själv sammanställer det. Lärarna upplever dessutom att de nuvarande elektroniska läromedlen är för oklara för elever som har ett stort behov av stöd.

”Med min mamma har vi testat att när jag lär mig det, är det med att läsa eller att lyssna, jag har sedan jag var liten lärt mig genom att lyssna, jag har lyssnat på ganska många böcker och jag är bra på att lyssna.” (intervjuad elev i lågklasserna)

En stor del av de för studien intervjuade eleverna anser den bästa läsmetoden vara att läsa och lyssna samtidigt. Likaså tycker de om att läsa tillsammans och om högläsning.

Trots svårigheterna tycker de intervjuade eleverna att det är både lätt och trevligt att läsa. Enligt Celias pedagogiska expert Veera Kivijärvi, som ledde undersökningen, kan elevernas positiva upplevelse av läsning främja viljan att öva på läsning. “Det är känt att en positiv upplevelse av sig själv som läsare främjar läskunnigheten, så studien väcker hopp. Nu är det viktigt att utveckla hjälpmedel som är bättre anpassade för eleverna, så att allt flera kan ta del av fördelarna med läsning,” säger Kivijärvi.

Bättre hänsyn måste tas till dem som behöver lässtöd

Utgående från undersökningen rekommenderar Tillgänglighetsbiblioteket Celia att förlagen börjar producera differentierade läromedelsserier för elever i behov av stöd. Dessutom bör kommunerna vid upphandling av läromedel beakta inte bara den tekniska tillgängligheten utan också hur väl läromedlen lämpar sig för elever med behov av stöd. Organisationer som främjar lärande och läsning bör allt bättre identifiera behoven hos dem som behöver lässtöd och anpassa sina tjänster med hänsyn till olika läsfärdigheter och läsvanor.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Celias webbplats i pdf-format.

Ytterligare information: Veera Kivijärvi, pedagogisk expert, [email protected], tfn 0295 333 096