Gå till innehåll

Nyheter

Särskild uppmärksamhet på barn och ungdomar på Celia

I kölvattnet av Celias strategi har vi publicerat en strategi för barn och unga som sträcker sig till år 2025 och fokuserar på hur vi betjänar barn, ungdomar och unga vuxna så bra som möjligt. Detta är en så viktig kundgrupp för Celia att ett av våra centrala teman för de närmaste åren är att satsa särskilt på dem. Vår vision är att Celia är den bästa experten och samarbetspartnern år 2025 inom jämlik läsning för barn, ungdomar och unga vuxna.

Ökad aktivitet är en central utmaning

“Antalet kundrelationer för barn och ungdomar samt skolor i Celia har ökat kraftigt under de senaste åren. Dessa kunder lånar dock oroväckande lite material från oss. Aktivering av användare är också ett av våra huvudmål under denna strategiperiod”, säger Minna Katela, kundansvarig för skolor samt barn och ungdomar, som har varit med och upprättat strategin.

Ökad aktivitet börjar med fördjupad kundförståelse. För att kunna utveckla våra tjänster för att bättre möta barns och ungas behov behöver vi en bättre uppfattning om vilka både våra nuvarande och våra potentiella kunder är och vad de behöver.

Servicepartnerskap och samling i centrum för verksamheten

Våra servicepartner har en viktig roll i strategin för barn och unga. “Skolorna är viktiga partner för oss för att vi ska nå barn och unga. Under denna strategiperiod utvecklar vi samarbetet med skolorna. Målet är att Celias böcker och läromedel ska användas ännu mer aktivt av barn och unga som har utmaningar med läsning”, säger Rauha Maarno, direktör för kund- och samhällsrelationer på Celia .

Vi på Celia tror på att vi i slutändan når barn och ungdomar och inspirerar dem till läsning om vi har tillgängligt material av hög kvalitet. “Vi utvecklar aktivt vår samling för att erbjuda aktuellt material av jämn kvalitet för såväl barn, ungdomar som unga vuxna”, lovar Minna Katela.

Ytterligare information

direktör, kund- och samhällsrelationer, Rauha Maarno, tel. 0295 333 122