Gå till innehåll

Nyheter

Oktober är talbokstjänstens månad

I år är oktober den perfekta tiden att bekanta sig med Celias webbtjänster. Celia anordnar 3.–31.10 en fyra veckor lång kampanj för talbokstjänsten på nätet, under vilken vi uppmuntrar alla personer som lånar cd-talböcker av oss att prova på att lyssna på en talbok på webben. Bland alla som övergått från cd-tjänsten till talbokstjänsten utlottas en iPad mini.

Finn ett enkelt sätt att läsa!

Med talbokstjänst på nätet avses lyssning av talböcker på en mobil enhet eller dator i stället för cd-lyssning Du kan låna talböcker på egen hand från webbtjänsten Celia och sedan lyssna på böckerna i Celianet genom att ladda ner mobilappen Pratsam Reader eller genom att ladda ner böckerna till en egen apparat.

Fördelen med talbokstjänst på nätet är att tjänsten är flexibel och möter varje användares behov. En användare av Celias talbokstjänst på nätet behöver inte iaktta kundtjänstens betjäningstider eller vänta på att cd-skivor kommer hem per post, utan böcker kan lånas när som helst under dygnet och det är möjligt att lyssna på dem genast. En användare av Celias talbokstjänst på nätet kan också låna en obegränsad mängd talböcker utan de utlåningsgränser som gäller för cd-utlåning.

Prova på talbokstjänst på nätet och delta i utlottningen av en iPad mini

Den primära målgruppen för oktober månads kampanj för talbokstjänsten på nätet är nuvarande användare av Celia, vilka inte ännu provat på Celia talbokstjänst, det vill säga lyssnat på talböcker i Celianet eller med appen Pratsam Reader eller laddat ner talböcker till en egen apparat.

Under kampanjen kan du enkelt anmäla dig för att prova på talbokstjänst på nätet med en e-blankett. Samtidigt deltar du i utlottningen av en iPad mini värd 300 euro.

En användare av Celias talbokstjänst på nätet lånar talböcker på egen hand på webben i stället för att låna cd-böcker. Efter att du anmält dig sänder inte Celia längre cd-skivor till dig, utan du kan själv ladda ner de böcker som du önskar från webbtjänsten och lyssna på dem med en mobilapp eller på dator. Om en person som provat på talbokstjänst på nätet efter oktober upplever att talbokstjänst på nätet inte fungerar, är det möjligt att återgå till att vara cd-låntagare genom att ta kontakt med Celias kundtjänst.

Stöd för användningen av webbtjänster

Varje person som anslutit sig som användare av webbtjänster får nödvändiga anvisningar och koder för utlåning och lyssning på webben till den egna e-posten. Du får stöd för att låna och lyssna på böcker av Celias kundtjänst, men också av ditt närbibliotek. Regionföreningarna för synskadade ger därtill synskadade personer stöd för att ta i bruk tjänsten.

Om det är besvärligt för dig att låna böcker på webben, kan också en kontaktperson, till exempel en anhörig, låna böcker för din räkning. I så fall behöver användaren bara öppna appen Pratsam Reader på den egna apparaten och uppdatera bokhyllan. Via Celias kundtjänst är det också möjligt att ansluta sig till bokklubbar, då de lånade klubböckerna automatiskt överförs till appen. På Celias Boktips-sidor och i den nyhetskatalog som du kan beställa till din e-post finns det tips om böcker som du kan låna.

Informationsmöten i Helsingfors och Tammerfors

Inom ramen för kampanjen anordnas följande informationsmöten i Helsingfors och i Tammerfors (på finska):

– Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry:s KoKo-projekt och Celia anordnar ett möte i Iiris-central tisdag 11.10 kl. 15–17. Anmäl dig via e-post [email protected] eller skicka ett meddelande till numret 044 720 8644.

– Tampereen seudun näkövammaiset ry och Tammerfors stadsbibliotek anordnar ett möte i klubbhuset för synskadade i Tammerfors 24.11 kl. 12–14.

Välkommen!