Gå till innehåll

Talböcker för privatpersoner

En person lyssnar på en talbok.

En talbok kan vara en bra hjälp när det är svårt att läsa vanlig text. Celias talbokstjänst är kostnadsfri.

Värt att prova – talboken öppnar dörrarna till böckernas värld!

Du får koder till talbokstjänsten på biblioteket eller i skolan

Celia producerar förlagens böcker som talböcker, upp till 1 000 nya talböcker per år. Det finns totalt över 40 000 talböcker på Celia. Se vårt urval på Celianet.

Vem är Celias talböcker avsedda för?

Talböcker som producerats av Celia kan endast användas av personer som har svårt att läsa en vanlig bok på grund av inlärningssvårigheter eller hälsoskäl. Läs mer om skäl som ger rätt att använda Celias talböcker.

Hur kan jag börja använda tjänsten?

Biblioteken ansluter personer med läsnedsättning till användare av Celias talböcker. Fråga på ditt bibliotek hur de har ordnat registreringen: om du behöver boka tid e.d. Du får koderna för inloggning i tjänsten omedelbart efter registreringen.

Skolor och läroanstalter ansluter elever och studerande med inlärningssvårigheter eller andra hinder för läsning till tjänsten.

Hur lyssnar man på talböcker?

Oftast lånar man böcker och lyssnar på dem med Pratsam Reader-appen som laddats ner på mobiltelefon eller surfplatta. Man kan också låna och läsa böcker i webbläsaren i Celianets webbtjänst. Du kan lyssna på böckerna på nätet direkt efter lån.

Om det inte är möjligt att lyssna på nätet kan man få talböcker per post som CD-skivor. Läs mer om att låna CD-skivor.

Användbara länkar

Användningsregler för personkunder hos Tillgänglighetsbiblioteket Celia
Fullmakt för ärenden för en annan persons räkning (pdf)
Information till elevers vårdnadshavare
Tjänster för högskolestuderande