Gå till innehåll

Nyheter

Vi har preciserat Celias dataskyddsbeskrivning

Vi har preciserat Celias dataskyddsbeskrivning för att det lättare ska framgå vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem samt hur vi och våra underleverantörer behandlar dem. Preciseringarna ändrar inte på Celias dataskyddspraxis och förutsätter inga åtgärder från kundernas sida.

Preciseringarna i beskrivningen som gjorts 10.1.2022 är bland annat:

  • Vi raderar personuppgifter om avslutade kundförhållanden centraliserat en gång per år.
  • Efter avslutat kundförhållande förvaras uppgifterna från två till fem år innan de raderas. Det här görs fört utredning av eventuella problemsituationer.
    • Uppgifterna förvaras i högst två år om kunden inte har lånat någonting eller om låneböckerna har lästs i Celianet eller med Pratsam Reader-mobilappen.
    • Uppgifterna förvaras i högst 5 år om kunden har lånat ut en bok i form av en CD-skiva eller som en fil som laddas ner på datorn.
  • De personuppgifter som samlas in av Celia är: för- och efternamn, postadress, postnummer, ort, e-postadress, telefonnummer, personbeteckning och läsnedsättning, som kan uppges frivilligt. Vid behov efterfrågas även vårdnadshavarens uppgifter, såsom namn, kontaktinformation och vårdnadshavarroll.

Om du behöver fråga något om Celias integritetspolicy kan du kontakta vår kundtjänst.