Gå till innehåll

Nyheter

Utredning om läshjälpmedel nu även på engelska

Den omfattande utredningen om läshjälpmedel som Tillgänglighetsbiblioteket Celias publicerade 2023 finns nu tillgänglig på finska, svenska och engelska. Utredningen genomfördes för att kartlägga uppfattningarna hos lärare och elever om de bästa hjälpmedlen som stöder läsande. Celia intervjuade 35 elever som behöver stöd i sitt läsande. Dessutom genomförde Celia en enkät för lärare som sammanlagt 475 lärare deltog i, varav de flesta var speciallärare.

Rapporten finns på Celias webbplats. På svenska och finska finns den i både pdf- och epub-format och på engelska i pdf-format.

Utredningen visade att de bästa läshjälpmedlen är böcker som man samtidigt kan läsa och lyssna på. Lättläst material samt förlagens elektroniska material och applikationer anses också vara bra hjälpmedel. Utbudet på fungerande hjälpmedel är ändå svagt.