Gå till innehåll

Nyheter

Tillgänglighetsbiblioteket Celia deltar inte i IFLA-konferensen i Dubai

Tillgänglighetsbiblioteket Celia kommer inte att delta i den internationella biblioteksorganisationen IFLAs konferens i Dubai 2024, varken på plats eller på distans.

Anledningen till att Celia uteblir är den censur som IFLA:s sektion LGBTQ Users Special Interest Group utsätts för. Förenade Arabemiraten, det land som är värd för konferensen, har förbjudit sektionen att ordna program i Dubai. IFLA har å sin sida godkänt censuren.

IFLAs agerande är ohållbart med tanke på alla människors lika värde. Det strider också mot organisationens egna värderingar, varav en är yttrandefrihet.

Celia arbetar utifrån finsk lagstiftning och Celias värderingar, såsom likvärdighet. Celia kan inte delta i arbete som begränsar yttrandefriheten för sexuella minoriteter och könsminoriteter.

Celia stöder IFLAs mål att arbeta runt om i världen och utveckla bibliotek och läskunnighet inom alla områden. Detta arbete får dock inte ske på bekostnad av en fri och öppen debatt.

Även om tillgänglighetsbiblioteket Celia inte deltar i konferensen i Dubai kommer Celia att fortsätta att vara en aktiv medlem i IFLA. Särskilt viktig för Celia är sektionen Libraries Serving Persons with Print Disabilities (LPD). LPD utvecklar till exempel tillgänglighetsrekommendationer och främjar genomförandet av det internationella Marrakechfördraget som underlättar utbytet av tillgängliga verk i olika länder.

IFLA är en viktig internationell organisation som främjar bibliotekens utveckling. De idéer som organisationens ledning den senaste tiden lagt fram för konferensens utveckling är viktiga och värda att stödja. Det är viktigt att ompröva betydelsen av en årlig platsbunden konferens.

***

Uppdatering till nyheten 3.10.2023: IFLAs konferens i Dubai har ställts in.