Gå till innehåll

Nyheter

Tillgänglig publicering stärks genom europeiskt samarbete

APACE-projektets logotyp med en färgglad bokstav A och texten Apace Accelerating Publishing Accessibility through Collaboration in Europe. Bredvid detta, EU:s blå stjärnflagga och texten Funded by the European Union.

Tillgänglighetsbiblioteket Celia är med i APACE-projektet vars mål är att stärka tillgången till läsning och delaktighet för över 100 miljoner personer med läsnedsättning i Europa. Detta mål eftersträvas genom att utveckla kunnandet om tillgänglighet inom förlagsbranschen. Namnet på projektet är en förkortning av orden Accelerating Publishing Accessibility through Collaboration in Europe.

Projektet finansieras av EU:s finansieringsprogram Kreativa Europa och koordineras av den italienska organisationen Fondazione LIA som främjar tillgänglighet. Tre aktörer inom förlagsbranschen är med: tyska Börsenverein des Deutschen Buchhandels, bulgariska Bulgarian Book Association (BBA) och italienska Associazione Italiana Editori. Organisationer som specialiserat sig på tillgänglighet är utöver Celia även nederländska Stichting Dedicon och litauiska Lietuvos audiosensorinė biblioteka.

APACE har som mål att förbättra kunnandet om tillgänglighet inom det europeiska kostnadsområdet samt att identifiera och fylla den nuvarande bristen på kunskap. Projektet pågår i två år, från januari 2024 till december 2025. Målet grundas på det europeiska tillgänglighetsdirektivet som kräver att förlagen beaktar tillgänglighet i digitala publikationer från och med sommaren 2025.

Projektet sammanför aktörer inom förlagsbranschen och de bästa experterna inom tillgänglighet. Projektet samlar information om aktuell praxis för tillgänglighet runt om i Europa och kartlägger kunskaper och färdigheter som krävs för tillgänglig publicering i olika skeden av publiceringen. Dessutom anordnas utbildningar och kurser. Projektet kommer att öka synligheten för tillgänglig publicering även på bland annat internationella bokmässor. Under projektets gång sammanställs dessutom ett informationspaket om tillgänglig publicering, som innehåller kontaktuppgifter och länkar till material som aktörer inom förlagsbranschen kan använda vid behov i fortsättningen.

Mer information: tillgänglighetsexpert Miia Kirsi, [email protected]