Gå till innehåll

Nyheter

Talböcker på arabiska blev möjligt genom nordiskt samarbete

Under senare år har de nordiska länderna tagit emot många arabisktalande asylsökande. Därför har behovet av talböcker på arabiska ökat. 2015 föddes idén om ett samarbete mellan nordiska bibliotek. Genom att dela på kostnaderna kunde vi tillsammans utöka produktionen av talböcker på arabiska.

Viisi arabiankielistä kirjaa pinossa.

Resultatet ser vi nu – 25 nya talböcker på arabiska, både för barn och vuxna.

-Det känns bra att kunna tillgodose användarnas behov genom att dela på kostnaderna, säger Junko Söderman på MTM. Projektet har också stärkt det nordiska nätverket och det underlättar för framtida samarbeten.

Statistik visar att upp till 20 % av befolkningen i de nordiska länderna har utländsk bakgrund. Ungefär 6 -8 % av den totala befolkningen beräknas ha någon form av läsnedsättning, vilket indikerar att en stor grupp av befolkningen med en utländsk bakgrund behöver tillgängliga medier.

Nu ser vi fram emot att böckerna kommer att hitta många läsare i varje nordiskt land.

Biblioteken som har deltagit i projektet är Celia i Finland, Nota (The Danish Library and Expertise Center for People with Print Disabilities) i Danmark, NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek) i Norway, HBS (Hljodbokasafn) på Island och MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) i Sverige. Samtliga fokuserar på tillgängliga medier.

I Celianet kan du söka dessa arabiska talböcker t.ex. med sökord arabisk litteratur.