Gå till innehåll

Nyheter

Samarbete med förläggare ger värdefull information

En av uppgifterna för Tillgänglighetsbiblioteket Celia är enligt lagen att främja tillgänglig publicering. Celia förverkligar detta både genom expertutlåtanden och utbildning samt ett nära samarbete med förlagsbranschen. Celias tillgänglighetsexperter har bland annat ordnat seminarier om tillgänglighet tillsammans med Finlands Förlagsförening. Det senaste exemplet på samarbete som gynnar båda parter är en tillgänglighetsbedömning som genomfördes tillsammans med Helsinki University Press.

På uppdrag av Helsinki University Press utvärderade tillgänglighetsexperterna på Tillgänglighetsbiblioteket Celia tillgängligheten i tre vetenskapliga böcker som de publicerat år 2023 och 2024. De utvalda verken är illustrerade vetenskapsböcker med lite mer avancerade strukturer, såsom tabeller och referenser. I utvärderingen granskades alla delområden i e-böckers tillgänglighet, såsom förverkligande av navigering, semantisk taggning av innehåll, bildförklaringar och definitioner av CSS-format. Celia skrev en rapport om brister som upptäcktes och prioriterade de föreslagna korrigeringarna.

Helsinki University Press fördjupade sin redan omfattande kompetens om tillgänglighet

Helsinki University Press hade som mål för samarbetet att ytterligare fördjupa den egna tillgänglighetskompetensen. En bredare förståelse för tillgänglighet bidrar också till bättre kommunikation till underleverantörer vad gäller önskemål och hur dessa kan uppnås.

”Celia gav oss rikligt med tydliga anvisningar om hur man skapar tillgängliga epub-filer och praktiska tips bland annat om hur man skapar alternativa texter och behandlar metadata. Celias experter är insatta i sin bransch och har en god förståelse för förlagens behov. Vi upplevde samarbetet som trevligt och lagom avslappnat”, säger Anna-Mari Vesterinen, chefredaktör för Helsinki University Press.

Kännedom om kostnadsprocessen för Celia

För Celia var samarbetet en viktig möjlighet att främja sin lagstadgade uppgift och öka sitt kunnande om kostnader.

”Samarbetet förlöpte i riktigt bra samförstånd. Helsinki University Press hade sedan tidigare gedigen kunskap om tillgänglighet och ämnet var viktigt för dem, så det var en bra grund att bygga vidare på. För oss var samarbetet en bra möjlighet att bekanta oss med arbetsmetoder och produktion på ett förlag. Det gav oss en uppfattning om vilka tillgänglighetsrelaterade frågor vi redan behärskar och var det finns utmaningar som vi bör satsa på att lösa tillsammans med förlagen, säger Jonas Lillqvist, tillgänglighetsexpert på Celia.