Siirry sisältöön

Uutiset

Kustantajayhteistyöstä kertyy arvokasta tietoa

Yksi Saavutettavuuskirjasto Celian laissa määritellyistä tehtävistä on saavutettavan julkaisemisen edistäminen. Tätä Celia toteuttaa paitsi asiantuntijalausunnoin ja koulutuksin, myös tekemällä läheistä yhteistyötä kustannuskentän kanssa. Celian saavutettavuusasiantuntijat ovat järjestäneet mm. seminaareja saavutettavuudesta Suomen Kustannusyhdistyksen kanssa. Uusin esimerkki molempia osapuolia hyödyttävästä yhteistyöstä on Helsinki University Pressin kanssa toteutettu saavutettavuusarviointi.

Saavutettavuuskirjasto Celian saavutettavuusasiantuntijat arvioivat Helsinki University Pressin pyynnöstä kolmen heidän kustantamansa tieteellisen kirjan saavutettavuuden vuosien 2023 ja 2024 aikana. Valitut teokset ovat kuvitettuja tiedekirjoja, joissa on jonkin verran haastavampia rakenteita, kuten taulukoita ja viitteitä. Arvioinnissa katsottiin kaikkia e-kirjan saavutettavuuden osa-alueita, kuten navigaation toteutusta, sisällön semanttista merkitsemistä, kuvaselostuksia ja CSS-tyylimäärityksiä. Celia kirjoitti löydetyistä puutteista raportin ja priorisoi ehdotetut korjaukset.

Helsinki University Pressin ennestään laaja saavutettavuusosaaminen syveni

Helsinki University Pressille yhteistyön taustalla oli tavoite syventää omaa saavutettavuusosaamista entisestään. Laajempi ymmärrys saavutettavuudesta auttaa myös paremmin ilmaisemaan alihankkijoille, mitä heiltä toivotaan ja miten toiveet voidaan saavuttaa.

”Saimme Celialta runsaasti selkeitä ohjeistuksia saavutettavien epubien tekoon ja käytännön vinkkejä muun muassa vaihtoehtoisten tekstien tekemiseen sekä metatietojen käsittelyyn. Celian asiantuntijat ovat alaansa perehtyneitä ja ymmärtävät hyvin kustantamoiden tarpeita. Koimme yhteistyön miellyttäväksi ja sopivan rennoksi,” Helsinki University Pressin toimituspäällikkö Anna-Mari Vesterinen kertoo.

Celialle ymmärrystä kustannusprosessista

Celialaisille yhteistyö oli tärkeä mahdollisuus lakisääteisen tehtävän edistämiseen ja oman kustannusosaamisen kasvattamiseen.

”Yhteistyö sujui oikein hyvässä hengessä. Helsinki University Pressillä oli jo ennestään paljon saavutettavuuteen liittyvää osaamista ja aihe oli heille tärkeä, joten sille pohjalle oli hyvä rakentaa. Meille yhteistyö antoi hyvän mahdollisuuden tutustua yhden kustantamon työtapoihin ja tuotoksiin. Näin saamme kuvan siitä, mitkä saavutettavuuteen liittyvät asiat ovat jo hallussa ja missä on sellaisia haasteita, joiden ratkaisemiseen meidän kannattaa panostaa yhdessä kustantajien kanssa,” Celian saavutettavuusasiantuntija Jonas Lillqvist kiittää.