Gå till innehåll

Nyheter

Revidering av lagen som ligger till grund för Celias verksamhet

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att revidera och uppdatera lagen om biblioteket för synskadade . Lagen fastställer Celias uppgifter och fungerar därmed som grund för all verksamhet i Celia. Arbetsgruppens mandatperiod är 1.11.2020–30.9.2021.

Ordförande för arbetsgruppen som bereder lagreformen är direktör Minna Karvonen från ansvarsområdet för konst och kulturarv på kultur- och konstpolitiska avdelningen vid undervisnings- och kulturministeriet. Arbetsgruppen består av företrädare för Celias viktigaste intressentgrupper samt för ministeriet. Celia representeras i arbetsgruppen av direktör Minna von Zansen.

Förändringar i verksamhetsmiljön förutsätter uppdatering av lagen

Von Zansen är entusiastisk över det kommande uppdraget: ”Det är fint att få skapa ramar för Celias framtid. Den gamla lagen är från 1996, så det är dags att uppdatera den så att den motsvarar den nuvarande situationen. Väldigt mycket förändringar har skett och sker i vår verksamhetsmiljö, vilket påverkar oss och vad vi gör. Sådana förändringar är bland annat digitaliseringen och den nya lagstiftningen som rör tillgänglighet.”

Nuförtiden är utbudet av kommersiella ljudböcker allt större. Tillgängligheten av digitala läromaterial förbättras också hela tiden, även genom lagstiftning. “I denna verksamhetsmiljö är det allt viktigare att garantera att de som behöver Celias lånetjänster får dem även i fortsättningen avgiftsfritt av de finländska biblioteken. Detta är möjligt genom samarbete mellan allmänna bibliotek och Celia samt en fungerande lagstiftning”, säger von Zansen.

Jämlikhet som grund för allt

Enligt von Zansen syftar Celias verksamhet till att främja jämlikhet i läsningen. ”Genom läsning och läskunnighet förverkligas allas grundläggande rätt till bildning och delaktighet i samhällets funktioner stärks”, påminner hon. Detta är också utgångspunkten för den reviderade lagen.

”En uppdaterad lagstiftning som beaktar behoven hos olika intressentgrupper är den bästa grunden för att jämlikhet förverkligas. Det är därför särskilt viktigt att lagstiftningen revideras tillsammans med kunder och samarbetspartner. Arbetsgruppen har därför en mycket representativ samling av instanser som är viktiga för oss, och jag tror att vi tillsammans kan se till att lagen även i fortsättningen styr Celias verksamhet i rätt riktning”, konstaterar von Zansen.

Ministeriets meddelande om tillsättning av arbetsgrupp